PCIAutomation
- CAD Elektryczny

Standardy dla dokumentacji elektrycznej w programie CAD elektryczny

◀  Powrót do listy artykułów

Opanowanie umiejętności stosowania norm EN/IEC w dokumentacji elektrycznej może być nie lada zadaniem. Skupiamy się na ułatwieniu stosowania standardów europejskich dotyczących dokumentacji elektrycznej.

W tym artykule zobaczysz, co zrobiliśmy, żeby pomóc ci stosować te normy w prosty sposób, podczas wszystkich etapów tworzenia dokumentacji elektrycznej: od otwarcia pierwszego szablonu projektu, przez wstawianie predefiniowanych symboli zgodnych z normami IEC/EN, aż po automatycznie generowanie zestawienia i plany graficzne.

Stosowanie norm w prosty sposób

Abyś mógł stosować normy IEC/EN w sposób możliwie prosty i dokładny, stworzyliśmy program CAD elektryczny PC | Automation, posiadający wbudowane funkcje inteligentnie wspomagające użytkownika w rysowaniu zgodnym z normami.

Program CAD dla elektryków stosujący normy EN/IEC, powinien umożliwić użytkownikowi wykonanie co najmniej następujących czynności:

Szablony projektów i stron

Rozpoczęcie pracy przez otwarcie szablonu projektu zawierającego strony projektowe dla schematów ze wstawionymi tabelkami, jak również strony dla zestawień części i części zapasowych - zgodnie z normą EN 61082. Ponadto: szablon projektu zawiera również stronę tytułową, spis treści projektu, strony tytułowe rozdziałów, spisy treści rozdziałów a także inne potrzebne rodzaje zestawień (np. składników, kabli, zacisków i PLC).

Symbole IEC/EN 60617 - z dołączonymi danymi aparatów

Pobieranie symboli elektrycznych zgodnych z normą EN 60617 z dostępnego bezpośrednio menu symboli - z automatycznie dołączonymi danymi aparatów z bazy aparatury.

Kody literowe zgodne z normami

Umieść inteligentne symbole elektryczne na stronach schematów - program automatycznie przydzieli im kody literowe zgodnie z EN 61346-2, a następnie automatycznie połączy symbole liniami rysowanymi zgodnie z EN 61082.

Ciągła numeracja

Zgodnie z różnymi normami EN zalecana jest ciągła numeracja symboli. Program automatycznie kontroluje, jakie numery/nazwy zostały użyte dla różnych rodzajów symboli i automatycznie sugeruje następną dostępną nazwę dla danego rodzaju symbolu.

Rysunki standardowe / schematy standardowe - z dołączonymi danymi aparatów

Ponadto można umieszczać gotowe rysunki zawierające narysowane fragmenty schematów z dołączonymi do symboli informacjami z bazy aparatury.

Renumeracja zgodna z normami podczas kopiowania

Podczas kopiowania symboli, obszarów, stron projektu lub całych projektów, program pozwala wybrać, dla których symboli - w całej dokumentacji - zmienić automatycznie nazwy zgodnie z przyjętym nazewnictwem i oznaczeniami referencyjnymi.

Zmiana oznaczeń referencyjnych zgodnie z normami

Podczas zmiany oznaczeń referencyjnych na poziomie rozdziału, strony lub obszaru, program pozwala wybrać, które z symboli powinny zmienić swoje oznaczenia referencyjne automatycznie zgodnie z normą EN 61346.

Odsyłacze między symbolami zgodne z normą IEC/ EN 61346 - wstawiane i aktualizowane automatycznie

Zgodnie z normą IEC/EN 61346 między symbolami muszą istnieć odsyłacze. W PC | Automation odsyłacze są zarówno wstawiane jak aktualizowane automatycznie, możesz również przeskakiwać do innych symboli z tą samą nazwą klikając na odsyłacz.

Zestawienia zgodne z IEC/EN 60204-1

Zgodnie z normą EN 60204-1, dokumentacja musi posiadać listę części zapasowych. W PC | Automation takie zestawienie jest wypełniane automatycznie danymi z projektu i składników - tak jak inne rodzaje zestawień: części, składników, kabli, zacisków i PLC. Te zestawienia mogą być tworzone dla projektu, rozdziału lub warstwy rysunku i mogą być wypełniane zgodnie ze stosowanymi oznaczeniami referencyjnymi. Zobacz również ten punkt (poniżej).

Automatycznie generowany graficzny plan połączeń

Zgodnie z EN 60204-1, dokumentacja musi również posiadać graficzny plan połączeń. W PC | Automation jest on tworzony automatycznie - podobnie jak graficzny plan kabli i złączek. Wszystko, co musisz zrobić, to narysować schemat i pozwolić programowi pozostałą część dokumentacji.

Automatyczne dokumentowanie nie standardowych symboli, zgodnie z IEC/EN 61082

Zgodnie z EN 61082, zastosowane symbole niestandardowe muszą być opisane osobno w dokumentacji. W PC | Automation program wykona dokumentację symboli automatycznie.

Automatyczny tłumacz tekstów projektu

Zgodnie z EN 60204-1, dokumentacja elektrotechniczna dla eksportowanych maszyn powinna być stworzona w języku odbiorcy. W PC | Automation automatyczny tłumacz tekstów projektu wspomaga cię w tłumaczeniu.

Unikalne oznaczenia przewodów zgodnie z IEC/EN 60204-1

Zgodnie z EN 60204-1, przewody muszą być jednoznacznie identyfi kowane. W PC | Automation numery przewodów są tworzone automatycznie przez program. Ponadto numery przewodów mogą być przesyłane w pliku z numerami przewodów do narzędzi numerujących.

Automatycznie generowane zestawienia dowolnego rodzaju

Dodatkowo wszystkie rodzaje plików z zestawieniami mogą być generowane automatycznie - pliki z opisami, pliki We/Wy PLC lub pliki dla dostawców aparatury.

Projekty generowane z pomocą Microsoft Excel

Co więcej, projekty mogą być automatycznie generowane z pomocą Microsoft Excel, w którym można również kontrolować parametry projektu i łączyć różne projekty w jeden projekt. Podczas łączenia projektów, za pomocą Excela można kontrolować definicje oznaczeń referencyjnych oraz inne parametry projektu. Podczas łączenia projektów, można dalej generować osobne zestawienia dla różnych części projektu, np. zgodnie z użytymi oznaczeniami referencyjnymi. Zobacz również ten punkt.

Zobacz projekt z dokumentacją elektryczną, stworzony zgodnie z normami

Program zawiera przykładowy kompletny projekt dokumentacji elektrycznej utworzony zgodnie z wymogami norm - można więc zobaczyć jak wygląda w praktyce przykładowy projekt. Aby go zobaczyć powinieneś najpierw pobrać do testów program CAD elektryczny PC | Automation Demo, a następnie otworzyć projekt „PCSeldemo.pro”. Możesz również zapoznać się z podręcznikami do programu (dostępne są w formacie PDF z każdą wersją programu, również z wersją Demo) oraz obejrzeć filmy prezentujące działanie programu.

Stosowanie norm w prosty sposób

Wszystkie te funkcje wspomagają użytkownika w stosowaniu standardów używanych w UE - i innych krajach - na każdym etapie tworzenia dokumentacji elektrycznej, zapewniając możliwie najwydajniejszą pracę. Warto również wspomnieć, że generalnie rysowanie schematów i praca z programem CAD elektryczny powinny być możliwie proste i przystępne. Ten fakt również odnosi się do PC | Automation, którego głównym założeniem jest prostota obsługi przez użytkownika - nie zapominając również o użytkownikach zaawansowanych.

Przydatne łącza:

 

◀  Powrót do listy artykułów

 

Biuro

INFORMIK
ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław
Polska

NIP: PL7741814001
REGON: 930388872

Telefon

tel. +48 71-352-85-71

E-mail

info@pcschematic.pl

© 2022 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności