PCIAutomation
- CAD Elektryczny

Przegląd funkcji programu

W programie PC | Automation znajdziesz wiele funkcji zaprojektowanych specjalnie dla programu typu CAD elektryczny. Cały program jest zaprojektowany pod kątem elektryki.

Począwszy od naszych inteligentnych symboli elektrycznych przez automatycznie generowane zestawienia i inteligentne wsparcie dla norm z zakresu elektryki, aż po naszą unikalną technologię Przeciągnij i rysuj, bazującą na Modułach i Modelach.

I wiele, wiele więcej.

Zapoznaj się z poniższą publikacją - zawiera ona informacje o programie, jego wersjach i funkcjach:

Podręczniki zapisana są w postaci plików PDF. Do ich odczytu należy użyć programu Adobe Acrobat Reader.

Poniżej zebraliśmy funkcje programu typu CAD elektryczny, znajdujące się w programie PC | Automation pogrupowane według przeznaczenia i zastosowania.

Przeglądanie i nawigacja

Zorientowany projektowo

Wszystkie części projektu zebrane są jako strony w jednym pliku - schematy, strony mechaniczne, zestawienia, spisy treści, zakładki rozdziałów itp.

Program zapisuje cały projekt w jednym pliku. Dzięki temu można łatwo zlokalizować swoje projekty, przekazać je innej osobie czy przenieść do archiwum na innym dysku lub na płycie CD.

Rozbudowane okno Eksploratora

Dla łatwej nawigacji między projektami i stronami projektów, znajdowania symboli w projekcie itp.

Okno Eksploratora pozwala na szybkie przeglądanie otwartych projektów i stron w tych projektach oraz na łatwe i szybkie przechodzenie do żądanej strony. Dla każdej strony można szybko przejrzeć symbole czy kable i błyskawicznie odnaleźć na schemacie szukany element, klikając na nim w oknie Eksploratora.

Przeglądarka Obiektów

Dla przeglądu wszystkich obiektów w dokumentacji oraz do edycji tekstów (teksty można też edytować w inny sposób).

Za pomocą przeglądarki obiektów będziesz miał przegląd wszystkich rodzajów obiektów, jakie znajdują się w dokumentacji. Znajdziesz tu m.in. symbole, kable, sygnały, teksty, numery żył, we/wy PLC, strony. Za pomocą przeglądarki można zlokalizować symbole, zmienić lub przypisać im parametry z bazy danych, dokonać edycji tekstów. To bardzo przydatne narzędzie, szczególnie w dużych projektach, zawierających setki czy tysiące symboli.

Aktywne odsyłacze

Kliknij i skocz do innego symbolu dla aparatu lub kliknij w zestawieniu i skocz do schematu.

Automatyczne odsyłacze nie tylko pokazują, gdzie znajduje się np. cewka dla wybranego styku przekaźnika. Kliknięcie na odsyłacz powoduje automatyczne przeskoczenie do miejsca, na które wskazuje odsyłacz! Każda zmiana położenia symboli powoduje od razu uaktualnienie odsyłaczy.

Okno Menu Aparatu

Bezpośredni dostęp do wszystkich aparatów w projekcie, które mają jeszcze niewykorzystane symbole.

Program wyświetla okno, w którym pokazane są wszystkie aparaty, które mają jeszcze niewykorzystane symbole do wstawienia na schemat. Dzięki temu będąc na dowolnej stronie projektu możesz wstawić np. styki stycznika, którego cewka znajduje się na innej stronie. Funkcja dostępna jest również dla każdego elementu indywidualnie.

Okno to wykorzystywane jest również w sytuacji, gdy najpierw narysowałeś np. zabudowę szafy, a następnie rysujesz schemat ideowy - program automatycznie pokaże Ci wszystkie symbole elektryczne dla użytych aparatów.

Szablony projektów, stron i zestawień

Po prostu przeciągnij je do swoich projektów elektrycznych.

Za pomocą technologii Przeciągnij i rysuj można wstawiać do projektu również standardowe strony, zestawy stron czy całe projekty. Można np. wstawiać zestaw stron z zestawieniami, których zawartość zależy od konkretnej potrzeby.

Można też rozpoczynać pracę od przeciągnięcia całego pustego projektu, zawierającego już potrzebny zestaw stron i formatek rysunkowych.

Rysunki standardowe / schematy standardowe z parametrami

Również z różnymi zestawami modeli dla każdego rysunku.

Do każdego rysunku standardowego (zawierającego np. schemat zasilania silnika) możesz przypisać od razu parametry aparatu dla każdego użytego symbolu (np. parametry stycznika, termika, wyłącznika itp.). Ponieważ taki sam schemat może być użyty dla różnych mocy zasilanych urządzeń, można zdefiniować tzw. Modele, które będą zawierały zestawy różnych parametrów aparatów (np. różne typy styczników zależnie od mocy odbiornika). Dzięki temu przy wstawianiu rysunku na schemat wybierasz tylko model - program sam wpisze odpowiednie dla niego parametry aparatów!

Przeciągnij i rysuj

Twórz pełne projekty po prostu przez przeciąganie stron, rysunków standardowych, zestawień i pod-projektów.

Technologia "Przeciągnij i rysuj" zrewolucjonizowała proces projektowania. Polega na przeciąganiu do projektu rysunków standardowych (fragmentów schematów), całych stron lub całych projektów. Program kontroluje przy tym nazwy symboli oraz pozwala na definiowanie "Modeli": zestawów aparatów dobranych odpowiednio do różnych mocy zastosowanych urządzeń.

Generator projektów

Automatyczne generowanie projektów z pliku definicji projektu.

Generator projektu pozwala na wygenerowanie dowolnego projektu, korzystając z przygotowanych wcześniej fragmentów schematów, stron projektowych oraz zestawów stron lub też innych projektów. Definicję projektu można zapisać w pliku Excela lub generować automatycznie do pliku tekstowego z innego programu (np. zamówieniowego).

Generator znacznie przyspiesza tworzenie projektów zwłaszcza tam, gdzie wykorzystuje się powtarzalne, standardowe schematy połączeń, a zmieniają się tylko nazwy symboli oraz typy użytej aparatury.

Program pozwala również na utworzenie pliku definicji projektu na podstawie istniejącego projektu.

Automatyczna aktualizacja zestawień

Spisów treści, zestawień części (materiałowych), składników, kabli, złączek, PLC. Każde zestawienie możesz zaprojektować indywidualnie (wygląd i pokazywane dane).

Po narysowaniu schematu wystarczy wstawić odpowiednią stronę przeznaczoną na zestawienie (np. dla zestawienia części) i wydać polecenie aktualizacji - program uzupełni ją automatycznie. Jeżeli na schemacie dokonasz zmian, wystarczy tylko ponownie wydać polecenie aktualizacji, a program zaktualizuje wszystkie zestawienia bez konieczności ich ręcznego poprawiania. Również dodanie lub usunięcie stron w projekcie znajduje swoje odzwierciedlenie w spisach treści. Wszystkie rodzaje zestawień (ich wygląd oraz zawartość) mogą być dowolnie zmieniane przez użytkownika.

Eksport zestawień

Wszystkie zestawienia mogą być eksportowane do Excela / XML / TXT.

Każde zestawienie, które może zostać wygenerowane przez program może zostać również wyeksportowane do pliku. Program umożliwia zapis do formatu Excela, do formatu XML lub do plików tekstowych. Zawartość zestawienia jest definiowana przez użytkownika. Program pozwala na zapisanie szablonów zestawień, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem definiować zawartości zestawienia.

Eksport oznaczników dla kabli i przewodów

Zestawienia z numerami żył / linii połączeń mogą być eksportowane do Excela / XML / TXT.

Program pozwala na eksport numerów przewodów do pliku (np. w celu wykorzystania w drukarce oznaczników przewodów).

Własne formatki (tabelki) rysunkowe

Formatki rysunkowe mogą być dowolnie projektowane.

Podczas tworzenia projektów można skorzystać z przygotowanych wcześniej formatek (ramek) rysunkowych. Dzięki temu nie trzeba na każdej stronie wpisywać np. danych adresowych firmy, nazwiska projektanta czy osoby rysującej schemat. Program pobierze te dane z parametrów danego projektu i wstawi automatycznie w odpowiednie pola w tabelce. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania dowolnych formatek rysunkowych dla każdej strony w projekcie i dla dowolnego formatu papieru.

Graficzne plany

Automatycznie generowane graficzne plany złączek, kabli, połączeń.

Funkcje programu pozwalające na automatyczne tworzenie graficznych planów złączek, kabli lub połączeń na podstawie narysowanego schematu. Funkcja pozwala na ustawienie różnych parametrów planów.

Plan może obejmować wszystkie lub wybrane złączki, kable lub elementy.

Współpraca z zewnętrznymi programami

Przesyłaj automatycznie dane i drukuj etykiety z Excela, z CLIP PROJECT lub M-Print PRO.

Bazy danych aparatury

Program posiada bogate i rozbudowane bazy danych aparatury wielu producentów.

Biblioteki symboli

Rozbudowane biblioteki symboli elektrycznych IEC/EN i mechanicznych dla aparatów z bazy danych oraz inne symbole (np. 1-kreskowe) do tworzenia schematów.

W programie dostępna jest obszerna biblioteka symboli elektrycznych (elektrotechnika, automatyka, PLC, hydraulika i pneumatyka, instalacje) i montażowych (widoki aparatów). Symbole elektryczne zgodne są z normami branżowymi IEC/EN-PN. Program pozwala na dowolną rozbudowę biblioteki i tworzenie własnych symboli.

Podręczne menu symboli

Dla wielofunkcyjnych aparatów w bazie - po prostu kliknij i umieść symbole (z dołączonymi parametrami aparatów).

Aparaty znajdujące się w bazie danych posiadają informację o symbolach elektrycznych, które reprezentują je na schemacie. Niezależnie od tego, czy są to dwa symbole dla stycznika (cewka i styki), czy kilkadziesiąt symboli we/wy dla PLC, program pokaże Ci wszystkie takie symbole w podręcznym menu symboli - wystarczy kliknąć na jeden z symboli i umieścić go na schemacie.

Zaawansowane kopiowanie

Wszystkie symbole są inteligentnie przenumerowywane - np. podczas kopiowania obszarów lub podczas wstawiania rysunków standardowych. Parametry aparatów również są kopiowane.

Program pozwala na łatwe kopiowanie obszarów schematu, stron oraz całych projektów w inne miejsca oraz do innych projektów. Przy każdej takiej operacji masz kontrolę nad nazewnictwem stron oraz symboli - program proponuje automatyczną inteligentną zmianę nazw wszystkich obiektów, które tego wymagają.

Automatyczne ładowanie symboli montażowych

Symbole montażowe (widoki - np. dla rysunków zabudowy szaf) dla użytych aparatów są automatycznie ładowane i wstawiane na wskazane strony.

Po narysowaniu schematu program pozwala na automatyczne załadowanie symboli montażowych dla aparatów użytych na schemacie (rysując schemat należy przypisać do symboli typy aparatów z bazy danych).

Możliwe jest również załadowanie najpierw wymaganych symboli montażowych dla aparatów i ich rozmieszczenie na rysunku montażowym, a następnie rysowanie schematu z wykorzystaniem symboli związanych z tymi wstawionymi aparatami.

Kolory i numery kabli

Kontrolowane przez bazę danych.

Program pozwala na przypisywanie przewodom nazw (numerów lub kolorów) żył w kablu, określanie, które przewody są częścią którego kabla, a także - wykorzystując bazę danych aparatury - na kontrolę wykorzystania żył w kablach.

Wyszukiwanie i edycja

Łatwe wyszukiwanie i edycja danych symboli i aparatów.

Program posiada funkcje umożliwiające łatwe wyszukiwanie symboli na schematach. Również zmiana parametrów aparatów (np. typu) odbywa się bardzo szybko i od razu dla wszystkich symboli należących do danego aparatu.

Dokumentacja symboli

Automatyczne dokumentowanie symboli w projekcie i w bibliotekach.

Funkcja programu pozwalająca na automatyczne stworzenie katalogu symboli znajdujących się w bibliotece symboli lub projekcie. Symbole są wstawiane na strony rysunkowe, które następnie można np. wydrukować. Dokumentować można dowolne katalogi symboli, zarówno dostarczane standardowo z programem jak i tworzone przez użytkownika.

Projektowanie swoich własnych symboli

Projektuj własne symbole bez żadnych ograniczeń.

Za pomocą Edytora symboli w prosty sposób stworzysz nowy symbol od podstaw bądź na bazie innego symbolu, lub zmodyfikujesz istniejące symbole.

Generator symboli

Utwórz błyskawicznie symbol dla nietypowego urządzenia.

Określ kształt symbolu oraz liczbę i nazwy wyprowadzeń i gotowe! Później możesz edytować taki symbol w edytorze symboli i dopasować go lepiej do swoich potrzeb.

Zarządzanie bazą aparatury

Dołączony program obsługi baz danych - np. do plików Access.

Do programu dołączony jest dodatkowy program PCSCHEMATIC Baza danych. Pozwala on na zarządzanie dołączoną do programu bazą danych aparatury. Ponieważ program ma charakter uniwersalny, można go wykorzystać również do zarządzania innymi plikami baz danych, np. plikami MS Access-a.

Interfejs ODBC i MDAC

Dla komunikacji z innymi bazami danych.

Program pracuje standardowo z bazą danych w formacie MS Access. Posiada jednak również wbudowane interfejsy pozwalające na łączenie się praktycznie z każdym rodzajem bazy danych. Dzięki temu można zintegrować program z firmową bazą danych.

Prosta obsługa

Łatwa i szybka nauka obsługa programu.

Projekty

Łatwe tworzenie i zarządzanie projektami. Inteligentne wykorzystanie istniejących projektów.

Autonumeracja

Automatyczna numeracja wszystkich rodzajów symboli. Autonumeracja w różnych systemach liczenia.

Podczas wstawiania symboli lub tekstów program umożliwia automatyczne nadawanie kolejnych nazw. Dla tekstów możliwe jest skorzystanie z numeracji binarnej, ósemkowej, dziesiętnej, szesnastkowej (np: -S01, -S10, -S11 czy -S1, -S2, -S3, itd.) lub alfanumerycznej (np. -S1A, -S1B, -S1C itd.).

Nazwy dodatkowe dla symboli

Z indywidualnymi odsyłaczami.

Dla złożonych aparatów i urządzeń możesz stosować złożone nazwy, np. -KM5.K1, -KM5.K2 itd.

Numery ścieżek prądowych (kolumn)

Numery ścieżek prądowych mogą być używane w nazwach symboli oraz w odsyłaczach.

Numery ścieżek prądowych są podstawą dla systemu odsyłaczy w programie. Ich wygląd i położenie można elastycznie dostosować do swoich potrzeb.

Odsyłacze dla symboli

Odsyłacze skrośne lub odwzorowanie zestyków dla cewek.

Dla par cewka-styki program pozwala na zastosowanie dwóch rodzajów odsyłaczy (umieszczanych zawsze przy symbolu cewki): odsyłaczy skrośnych (tzw. "drzewek") lub odwzorowania zestyków (tzw. "drabinek styków").

Funkcja zamiany symboli

Dla pojedynczego symbolu, na stronie lub w całym projekcie.

Funkcja zamiany symboli pozwala na wymianę jednego lub wszystkich symboli danego rodzaju na inny. Podczas zamiany można również zdecydować, czy nowy symbol ma przejąć niektóre właściwości starego symbolu, czy użyć swoich. Dotyczy to głównie wyświetlania i położenia tekstów opisujących symbole.

Obsługa złączek wielopiętrowych

Na schematach i w zestawieniach.

Złączki wielopoziomowe, wielotorowe, czujnikowe, specjalne (np. z przekaźnikiem) są coraz popularniejsze i znajdują szerokie zastosowanie. Program wspomaga użytkownika w poprawnym i inteligentnym użyciu tego typu złączek na schematach i zestawieniach.

Rysowanie poprawne montażowo / kierunek drutowania

Z opcją przełączenia na „kropki”.

Po włączeniu opcji "Rysunek poprawny montażowo" program będzie kontrolował, żeby połączenia zaczynały się i kończyły tylko w punktach połączeniowych (np. zaciski aparatów), a nie np. na liniach elektrycznych. Takie podejście pozwala precyzyjnie określić na schemacie kolejność połączeń, jakie ma wykonać montażysta. Rysunki mogą być dowolnie przełączane z trybu "normalnego" do trybu poprawnego montażowo i odwrotnie.

Generator schematów 1-kreskowych

Funkcje rysowania schematów jednokreskowych oraz automatycznego generowania takich schematów.

Funkcja automatycznie wygeneruje schemat 1-kreskowy ze schematu "rozwiniętego".

Automatyczne zamykanie linie

Linie są automatycznie zamykane podczas przenoszenia symboli.

Gdy usuniesz symbol, linie połączeń zostaną automatycznie zamknięte tak, żeby zachować połączenie elektryczne.

Funkcja Traser

Automatyczne rysowanie linii podczas wstawiania symboli.

Podczas wstawiania nowego symbolu program może automatycznie narysować linie łączące ten symbol z wybranymi liniami. Przyspiesza to znacznie rysowanie, uwalniając użytkownika od żmudnego dorysowywania linii połączeń.

Funkcja trasera działa również podczas rysowania linii - pozwala narysować linię między dwoma punktami za pomocą tylko jednego kliknięcia.

Funkcje rozmieszczania, odstępów i przycinania

Program pozwala na wyrównywanie symboli (rozmieszczanie w określonym porządku i odstępach). Dla linii dostępna jest funkcja przycinania linii.

Zworki

Obsługa zworek i szynoprzewodów.

Automatyczna numeracja linii połączeń

Według potencjałów lub według linii połączeń.

Inteligentna obsługa oznaczeń referencyjnych

Również podczas dokonywania zmian i łączenia projektów.

Mocną stroną programu jest wspieranie stosowania oznaczeń referencyjnych.

Zgodnie z normą, oznaczenie referencyjne:
=G1+A1-S1 może oznaczać np.:
=G1 - oznaczenie funkcji, np. Sterowanie taśmociągu,
+A1 - oznaczenie położenia, np. Panel sterowniczy,
-S1 - oznaczenie elementu, np. Przycisk START.

Funkcje kontroli projektu.

Symbole odsyłaczy PLC (przeglądowe)

Dla przejrzystego przeglądu symboli PLC w projekcie.

Dużym ułatwieniem w zarządzaniu układami PLC na schemacie są symbole odsyłaczy PLC. Zawierają one spis wszystkich we/wy dla danego PLC. Zmiana np. opisu wejścia PLC w symbolu odsyłacza powoduje automatyczną zmianę tego opisu w symbolu wejścia na schemacie. Program pozwala na automatyczne numerowanie we/wy PLC. Możliwe jest przy tym stosowanie numeracji binarnej, ósemkowej, dziesiętnej lub szesnastkowej.

Automatyczne adresowanie We/Wy PLC

Według różnych standardów numeracji. Program pozwala na automatyczne numerowanie we/wy PLC. Możliwe jest przy tym stosowanie numeracji binarnej, ósemkowej, dziesiętnej lub szesnastkowej.

Automatycznie aktualizowane odsyłacze

Między symbolami PLC.

Import/eksport plików We/Wy PLC z/do schematów

Np. z arkuszy Excela lub z plików tekstowych.

Program umożliwia import i eksport plików opisujących we/wy dla układów PLC. Pliki tekstowe można przenosić do / z specjalistycznych urządzeń i programów, np. programatorów układów PLC. Import / eksport może odbywać się za pomocą plików tekstowych lub arkusza kalkulacyjnego Excel.

Import / eksport plików DWG / DXF

Import / eksport schematów i symboli.

Program pozwala na inteligentne importowanie i eksportowanie plików w formatach DXF i DWG (format zapisu rysunków AutoCAD-a). Po zaimportowaniu rysunku program rozpoznaje obiekty rysunkowe (teksty, linie, bloki). Możliwa jest modyfikacja rysunku w programie. Obsługiwane są formaty plików DWG od wersji AutoCAD-a 2.5 do 2007. Podczas eksportu plików można także określić sposób zapisu stron projektu (np. każda strona na inną warstwę, każda strona do innego pliku). Importować można dowolne rysunki, a więc np.: schematy ideowe, rysunki architektoniczne oraz symbole elektryczne lub montażowe.

Rysowanie na różnych wysokościach

Wyświetlane w 2D i izometrii.

Podczas tworzenia planów instalacji program umożliwia podawanie wysokości, na której prowadzony jest przewód lub umieszczany symbol aparatu. Dzięki temu program może np. automatycznie obliczyć długość kabla użytego w projekcie (z uwzględnieniem różnicy poziomów!) lub pokazać schemat w widoku izometrycznym.

Rysunki zestawieniowe (złożeniowe)

Dla złożonych elementów.

Rysunki zestawieniowe to specjalne strony, które zawierają specyfikację (zestawienie) elementów wchodzących w skład określonych urządzeń, które na schemacie reprezentowane są jako jeden element. Zastosowanie rysunków zestawieniowych pozwala na uproszczenie schematu bez utraty informacji o elementach wchodzących w skład takiego urządzenia - na zestawieniu części można bowiem wyszczególnić wszystkie elementy będące częścią danego urządzenia.

Zabudowa szaf

Strony dla widoków zabudowy szaf i rzutów pomieszczeń.

Program posiada specjalne strony, na których tworzy się tzw. rysunki montażowe, czyli widoki rozmieszczenia aparatów lub zabudowy szaf sterowniczych itp. Symbole na te strony są ładowane automatycznie na podstawie informacji znajdujących się na stronach schematów ideowych.

Wymiarowanie

Funkcje wymiarowania na stronach montażowych.

Rysunki widoków zabudowy można dowolnie wymiarować za pomocą funkcji Wymiarowania.

Warstwy

Rysowanie z użyciem 256 warstw.

Generator szaf rozdzielczych

Widok rozdzielnicy i układ aparatury jest generowany automatycznie.

Generator rysunków 1-kreskowych

Rysunki jednokreskowe rysowane są automatycznie również z widoku rozdzielnicy.

Rewizje

Kontrola rewizji i chmurki rewizyjne.

Hasła

Pliki chronione hasłem dla odczytu oraz zapisu.

Tłumacz

Tłumaczenie tekstów na stronach projektów.

Moduł programu pozwalający na automatyczne tłumaczenie tekstów projektu na inne języki. Słownik może być utworzony przez użytkownika, zgodnie z jego preferencjami lub wymogami kontrahenta.

Obsługa obiektów OLE

OLE automatyzacja

Twórz swoje własne aplikacje (nakładki) dla PC | Automation.

Skróty klawiszowe

Możesz je dowolnie i łatwo definiować.

System Śledzenia Myszy

Dla ochrony przed zmęczeniowymi urazami dłoni.

Współdzielenie licencji w sieci

Elastyczne współdzielenie licencji sieciowych.

Licencje wirtualne

Pobierz licencję z klucza licencyjnego na laptop i jedź do pracy w teren bez ryzyka utraty klucza.

Licencja sieciowa pozwala na elastyczne korzystanie z licencji w sieci - nie trzeba przenosić klucza licencyjnego do komputera, na którym chce się pracować. Ilość osób, które mogą pracować na raz zależy od ilości zakupionych licencji. Pobieranie licencji - możliwość przeniesienia licencji z klucza do pliku, na okres od 10 min. do 30 dni. Pozwala to na używanie programu poza firmą (np. u klienta) bez konieczności zabierania ze sobą klucza licencyjnego.

Kontrola administracyjna

Zarządzanie użytkownikami, bazami danych, bibliotekami symboli i wersjami programu przez sieć.

Kontrola administratora pozwala na ustalanie dostępu do różnych opcji programu dla różnych użytkowników.

Biuro

INFORMIK
ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław
Polska

NIP: PL7741814001
REGON: 930388872

Telefon

tel. +48 71-352-85-71

E-mail

info@pcschematic.pl

© 2022 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności