Logo AutomationPC | Automation

Dodatkowe moduły - Interfejs do programu cennikowego EATON-Cennik

Interfejs do programu EATON-Cennik - program cennikowy firmy EATON.

Firma EATON wprowadziła do oferty nowy bezpłatny program Cennik. EATON-Cennik jest aplikacją pracującą w środowisku MS Windows i umożliwiającą szybkie sporządzanie list zamówieniowych oraz zestawień materiałowych łącznie z aktualnym kosztorysem. Dane można eksportować do MS Excel.

Najnowsza wersja programu EATON-Cennik umożliwia teraz szybki i bezpośredni eksport przygotowanych zestawień materiałowych do PCSCHEMATIC Automation. Następujący w kolejnym etapie import listy w programie Automation podczas sporządzania dokumentacji i schematów, eliminuje konieczność przeszukiwania bazy i konieczność wpisywania prawidłowych numerów katalogowych, kodów lub typów potrzebnej aparatury. Tym samym import wcześniej przygotowanej i zweryfikowanej listy jednocześnie eliminuje możliwość powstawania błędów przy ręcznym procesie wpisywania danych.

W celu wykorzystania tej funkcjonalności należy pobrać program cennikowy firmy EATON oraz moduł dodatkowy do programu PCSCHEMATIC Automation.

Program cennikowy EATON

Jeśli w projektach wykorzystywana jest aparatura i urządzenia EATON, zachęcamy do zainstalowania i korzystania z aplikacji EATON-Cennik. Teraz za pomocą sprzężenia i synchronizacji naszych programów:

  • sporządzimy i przygotujemy odpowiednie zestawienia części Eaton z podziałem na projekty
  • wyeksportujemy zestawienia do PCSCHEMATIC z podaniem przewidzianej ilości sztuk
  • wczytamy zestawienie w PCSCHEMATIC tworząc przejrzystą i czytelną listę w osobnym oknie danych
  • pobierzemy precyzyjnie konkretne potrzebne aparaty dedykowane w projekcie i przejdziemy bezpośrednio do fazy schematów
  • interaktywnie prześledzimy dedykowaną ilość konkretnych urządzeń, które powinny zostać umieszczone na schematach
  • skontrolujemy podczas projektu wykorzystanie zestawienia w pełnym i niepełnym zakresie poprzez zastosowanie pomocniczych szybkich filtrów

Wczytane zestawienie części

Program EATON-Cennik dostępny jest tutaj. Po zainstalowaniu może zostać również zadokowany bezpośrednio w programie PCSCHEMATIC Automation w menu Narzędzia oraz na pasku narzędziowym jako osobna ikona. Dzięki temu jego uruchomienie może nastąpić szybko i bezpośrednio z interfejsu Automation. Jeżeli chcesz mieć program cennikowy zadokowany w PCSCHEMATIC Automation, pobierz moduł dodatkowy do programu PCSCHEMATIC Automation.

Ikona na pasku narzędziowym

Synchronizacja - ceny zgodne z najnowszą wersją programu EATON-Cennik.

 

Moduły dodatkowe

Moduły dodatkowe

Biuro

INFORMIK
ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław
Polska
NIP: PL7741814001

© 2020 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności