PCIAutomation

Dodatkowe moduły - Oznaczanie Adresów Sygnałów

Oznaczanie Adresów Sygnałów to dodatkowy moduł do programu PC | Automation, który pozwala na rozszerzone oznaczanie sygnałów w projekcie.

Moduł Oznaczanie Adresów Sygnałów to zewnętrzny, dodatkowy moduł do programu PC | Automation stworzony na potrzeby programu przez firmę Formika z Czech. Jest to moduł opcjonalny, który można dokupić do programu, jeżeli jest potrzebny.

Działanie modułu polega na uzupełnieniu standadowych odsyłaczy sygnałów, które są dostępne w programie o adresy aparatów (nazwa i numer zacisku/pinu), do których biegnie dany sygnał. Dzięki temu na jednej stronie schematu znajduje się od razu informacja o aparacie, do którego biegnie dane połączenie na innej stronie.

Po uruchomieniu modułu pojawia się okno dialogowe z dostępnymi opcjami:

Oznaczanie Adresów Sygnałów

Moduł może dodać adresy do aparatów na dwa sposoby:

  • jako dodatkowe pole tekstowe obok już widocznych oznaczeń sygnału,
  • jako tekst dopisany do standardowego odsyłacza.

Poniżej pokazano działanie modułu po zastosowaniu różnych opcji.

Na stronach projektu znajdują się następujące elementy połączone sygnałem:

Oznaczanie adresów

Nazwa sygnału to SGN1. Program standardowo pokazuje odsyłacz wskazujący na położenie sygnału na innej stronie (odpowiednio /2.3/1.3).

Po kliknięciu na Oznacz Adresy Sygnałów moduł dopisuje adresy jako dodatkowe teksty:

Oznaczanie adresów v2

Obok standardowych informacji pojawiły się dodatkowe informacje o adresach aparatów, do których prowadzi połączenie.

Po zaznaczeniu opcji Ukryj Nazwy Sygnałów moduł umieści adresy zamiast wprowadzonej wcześniej nazwy sygnału.

Oznaczanie adresów v3

Nazwa nie jest usuwana, tylko ukrywana. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, nazwę sygnału można odtworzyć i ponownie pokazać:

Kliknięcie na Dodaj Adresy do odsyłaczy powoduje dopisanie adresów do standardowych odsyłaczy w projekcie:

Oznaczanie adresów v4

Dodatkowe opcje w module pozwalają na pomijanie sygnałów PE (nie będą do nich dodawane adresy), zastosowanie czcionki proporcjonalnej dla dodawanego adresu oraz stosowanie pełnych nazw aparatów, czyli tekstów zawierających nie tylko nazwę symbolu, ale też pełne oznaczenia referencyjne (czyli np. =G1+A2-P1:X1 zamiast -P1:X1).

Moduł działa w trybie off-line. Po wykonaniu zmian w projekcie należy ponownie wywołać moduł i uruchomić wstawianie oznaczeń, w celu odświeżenia adresów.

 

Biuro

INFORMIK
ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław
Polska

NIP: PL7741814001
REGON: 930388872

Telefon

tel. +48 71-352-85-71

E-mail

info@pcschematic.pl

© 2022 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności