PCIAutomation

Dodatkowe moduły - Interfejs do programu cennikowego SIEMENS-Cennik

Interfejs do programu SIEMENS-Cennik - program cennikowy firmy SIEMENS.

SIEMENS-Cennik to bezpłatna aplikacja pracująca w środowisku MS Windows i umożliwiająca szybkie sporządzanie list zamówieniowych oraz zestawień materiałowych łącznie z aktualnym kosztorysem. Dane można eksportować do MS Excel.

Najnowsza wersja programu SIEMENS-Cennik umożliwia teraz szybki i bezpośredni eksport przygotowanych zestawień materiałowych do PC | Automation. Następujący w kolejnym etapie import listy w programie PC | Automation podczas sporządzania dokumentacji i schematów, eliminuje konieczność przeszukiwania bazy i konieczność wpisywania prawidłowych numerów katalogowych, kodów lub typów potrzebnej aparatury. Tym samym import wcześniej przygotowanej i zweryfikowanej listy jednocześnie eliminuje możliwość powstawania błędów przy ręcznym procesie wpisywania danych.

Program cennikowy SIEMENS

Jeśli w projektach wykorzystywana jest aparatura i urządzenia SIEMENS, zachęcamy do zainstalowania i korzystania z aplikacji SIEMENS-Cennik. Teraz za pomocą sprzężenia i synchronizacji naszych programów:

  • sporządzimy i przygotujemy odpowiednie zestawienia części SIEMENS z podziałem na projekty
  • wyeksportujemy zestawienia do PC | Automation z podaniem przewidzianej ilości sztuk
  • wczytamy zestawienie w PC | Automation tworząc przejrzystą i czytelną listę w osobnym oknie danych
  • pobierzemy precyzyjnie konkretne potrzebne aparaty dedykowane w projekcie i przejdziemy bezpośrednio do fazy schematów
  • interaktywnie prześledzimy dedykowaną ilość konkretnych urządzeń, które powinny zostać umieszczone na schematach
  • skontrolujemy podczas projektu wykorzystanie zestawienia w pełnym i niepełnym zakresie poprzez zastosowanie pomocniczych szybkich filtrów

Wczytane zestawienie części

Program SIEMENS-Cennik dostępny jest tutaj.

Po zainstalowaniu może zostać również zadokowany bezpośrednio w programie PC | Automation w menu Narzędzia oraz na pasku narzędziowym jako osobna ikona. Dzięki temu jego uruchomienie może nastąpić szybko i bezpośrednio z interfejsu PC | Automation.

Jeżeli chcesz mieć program cennikowy zadokowany w PC | Automation, pobierz moduł dodatkowy do programu PC | Automation.

Ikona na pasku narzędziowym

Synchronizacja - ceny zgodne z najnowszą wersją programu SIEMENS-Cennik.

 

Biuro

INFORMIK
ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław
Polska

NIP: PL7741814001
REGON: 930388872

Telefon

tel. +48 71-352-85-71

E-mail

info@pcschematic.pl

© 2022 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności