Logo AutomationPC | Automation

Panelrouter - projektowanie okablowania w szafie

Panelrouter to nowy moduł w programie Automation, który pozwala na zautomatyzowanie projektowania okablowania w szafach sterowniczych.

Moduł automatycznie wykonuje projekt okablowania szaf, prowadząc kable i przewody po najkrótszej drodze między elementami lub w korytach. Istnieje możliwość określenia kryteriów dla prowadzenia przewodów, np. rozdzielając przewody siłowe od sterowniczych.

Praca z modułem odbywa się w następujący sposób:

  • Umieść i rozmieść urządzenia na stronie widoku zabudowy,
  • Umieść korytka (trasy) kablowe, jeżeli z nich korzystasz,
  • Wywołaj Panelrouter - program narysuje okablowanie,
  • Wywołaj Panelrouter produkcja - tu znajdziesz informacje o okablowaniu: m.in. długości przewodów, zajętość korytek itd.

 

 

Zobacz gotowy projekt wygenerowany w Automation (PDF).

Obejrzyj filmy o Panelrouter.

Pobierz projekt testowy, użyty w filmie (ZIP) i sam wypróbuj Panelrouter.

 

Program PC | Automation

Program PC | Automation

Biuro

INFORMIK
ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław
Polska
NIP: PL7741814001

Telefon E-mail

tel. +48 71-352-85-71

 

info@pcschematic.pl

© 2021 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności