PCIAutomation
- CAD Elektryczny

Wersje programu PC | Automation

Program PCSCHEMATIC Automation dostępny jest w kilku wersjach. Poniżej przedstawiono te wersje oraz ich krótką charakterystykę.

Program PC | Automation dostępny jest w następujących wersjach. Wszystkie wersje mają takie same możliwości (funkcje):

Dostępne są również przeglądarki do projektów PC | Automation:

Zobacz porównanie wersji.

 

PC | Automation Demo

PC | Automation Demo to wersja demonstracyjna (testowa). Można ją pobrać z naszego serwisu.

Wersja ta jest w pełni funkcjonalna (zawiera pełen zestaw funkcji - nic nie jest zablokowane ani wyłączone). Nie posiada ograniczeń czasowych.

Program nie jest objęty pomocą techniczną ani aktualizacjami.

PC | Automation Demo posiada następujące ograniczenia:

  • ograniczenie wielkości projektu do 25 symboli / 125 punktów połączeniowych symboli (zacisków) oraz 10 stron,
  • baza aparatury jest przykładowa.

Wersja demonstracyjna nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych. Nie można sprzedawać projektów wykonanych w tej wersji, ani dodawać takich projektów do innych produktów (np. maszyn, urządzeń, itp.), które są sprzedawane.

PC | Automation Flex

PC | Automation Flex to wersja programu z ograniczeniem ilości symboli w projekcie. Występuje w kilku odmianach:

  • PC | Automation Flex 150
  • PC | Automation Flex 350

Wersja ta jest w pełni funkcjonalna (zawiera pełen zestaw funkcji - nic nie jest zablokowane ani wyłączone). Nie posiada ograniczeń czasowych.

Programy są zabezpieczone licencją programową (bez klucza USB).

PC | Automation Flex posiada następujące ograniczenia:

  • ograniczenie wielkości projektu do 150/750 lub 350/1750 symboli/punktów połączeniowych symboli (zacisków).

Wersja Flex nie ma ograniczenia ilości stron. Do ograniczenia ilości symboli nie są wliczane symbole złączek (listew zaciskowych) oraz kabli.

Do programu można kupić aktualizacje do nowszych wersji.

PC | Automation Smart

PC | Automation Smart to wersja programu z ograniczeniem ilości stron w projekcie. Występuje w 3 odmianach:

  • PC | Automation Smart 10
  • PC | Automation Smart 20
  • PC | Automation Smart 40

Wersja ta jest w pełni funkcjonalna (zawiera pełen zestaw funkcji - nic nie jest zablokowane ani wyłączone). Nie posiada ograniczeń czasowych.

Programy są zabezpieczone licencją programową (bez klucza USB).

PC | Automation Smart posiada następujące ograniczenia:

  • ograniczenie wielkości projektu odpowiednio do 10, 20 lub 40 stron schematów (strony SCH) i widoków zabudowy (strony MON).

Nie ma ograniczenia ilości symboli / punktów połączeń. Można wstawić dowolną ilość stron zestawień.

Do programu można kupić aktualizacje do nowszych wersji.

PC | Automation Advanced

PC | Automation Advanced to wersja programu bez żadnych ograniczeń.

Program jest zabezpieczony licencją programową (bez klucza USB).

Do programu można kupić aktualizacje do nowszych wersji.

PC | Automation Service - rozbudowana przeglądarka

PC | Automation Service to rozbudowana przeglądarka wyposażona w moduł Asystenta Montażowego. Moduł ten jest również częścią wszystkich wersji podstawowych programu PC | Automation.

Moduł Asystent Montażowy wspiera pracę osób i działów montażu szaf i urządzeń oferując stały nadzór nad pracami montażowymi. Zamiast korzystać z papierowej dokumentacji i zaznaczać długopisem wykonane połączenia, wszystko wykonuje się na ekranie komputera. W przypadku zmian w dokumentacji otwiera się nowy, poprawiony projekt, bez konieczności drukowania nowej dokumentacji i ponownego "odhaczania", co zostały już podłączone. Równie łatwo można też zaznaczyć miejsca problematyczne, do wyjaśnienia przez projektantów.

Więcej informacji o programie PC | Automation Service znajdziesz na tej stronie.

Licencje sieciowe

Programy PC | Automation Advanced, PC | Automation Smart, oraz PC | Automation Flex dostępne są z licencją sieciową. Licencja sieciowa pozwala na instalację licencji na jednym komputerze i uruchomienie programu na innym (oba komputery muszą być w sieci).

Licencja sieciowa jest niezależna od tego, czy program jest zainstalowany lokalnie czy sieciowo.

PC | Automation - porównanie wersji i ich możliwości:

Funkcje Wersje programu PC | Automation
  40 demo Flex Smart Advanced
Ograniczenia
 
Maksymalna ilość stron schematów i stron z widokami zabudowy szaf (Brak ograniczeń dla innych rodzajów stron)
10 Bez limitu 10, 20 lub 40 Bez limitu
Maksymalna ilość symboli w projekcie (Zobacz, co to jest symbol?)
40 150 lub 350 Bez limitu Bez limitu
Przeglądanie i poruszanie się w projekcie
 
Zorientowany projektowo: Wszystkie części projektu zebrane jako strony w pojedynczym pliku - schematy, strony widoków zabudowy, zestawienia, spisy treści, zakładki rozdziałów itp.
Rozbudowany Eksplorator: Dla łatwego przechodzenia między projektami i stronami projektów, oraz dla wyszukiwania symboli itp. w projektach
Net Navigator dla łatwego śledzenia przebiegu potencjałów elektrycznych
Odsyłacze są tworzone i aktualizowane automatycznie dla wszystkich typów elementów: Kliknij i przeskakuj między symbolami dla aparatu, lub kliknij na zestawieniu i przeskocz bezpośrednio do elementu na schemacie
Przeglądarka Obiektów dla przeglądu wszystkich obiektów w dokumentacji - oraz do edycji dołączonych do nich testów i danych. (Teksty mogą być również edytowane po kliknięciu na tekst na stronie projektu)
Okno Pokaż pozostałe: Łatwy dostęp do wszystkich aparatów, które mają jeszcze niewykorzystane symbole/funkcje
Oznaczenia referencyjne, szablony, rysunki standardowe, generowanie projektów ...
       
Tworzenie i stosowanie oznaczeń referencyjnych na poziomie aparatów, obszarów stron, stron i projektów (aspekty funkcji, położenia i produktu) - zgodnie z normą IEC 81346, standardem KKS lub standardami określonymi przez użytkownika
Oznaczenia referencyjne obsługiwane inteligentnie podczas zmiany, kopiowania i łączenia stron i projektów
Szablony projektów, stron i zestawień - po prostu przeciągnij je do swoich projektów
Rysunki standardowe / fragmenty schematów z dołączonymi danymi aparatów - po prostu przeciągnij je do swoich projektów. Możliwość wybrania różnych zestawów danych (np. parametrów aparatów) dla każdego rysunku standardowego
Technologia Przeciągnij i rysuj oparta ma modułach i modelach: Twórz pełne projekty przez przeciąganie stron, rysunków standardowych, zestawień i pod-projektów
Automatyczne generowanie projektu z pliku definicji projektu - np. stworzonego w Excelu (”Autorysowanie”)
Automatyczne generowanie projektu oparte o wybrane opcje
Panel router dla automatycznego prowadzenia przewodów w korytkach kablowych
Asystent Montażowy dla przeglądu i kontroli w trakcie montażu urządzeń i kabli
Baza aparatury, aparaty i symbole
       
Obszerna baza aparatury opracowana specjalnie dla PCSCHEMATIC, dostępna w Portalu aparatury. Wszystkie aparaty mają dołączone symbole elektryczne oraz mechaniczne
Kreator aparatów dla szybkiego i efektywnego tworzenia własnych aparatów z dołączonymi symbolami
Unikalny sposób pracy z bazą aparatury, oszczędzający czas: Menu podręczne symboli dla wszystkich wielofunkcyjnych aparatów w bazie aparatury - po prostu kliknij i umieść symbole na schematach, a dane katalogowe zostaną dołączone automatycznie
Zaawansowane kopiowanie: Wszystkie symbole i ich oznaczenia referencyjne są inteligentnie zmieniane - np. podczas kopiowania symboli i obszarów, lub podczas wstawiania rysunków standardowych, pod-projektów i projektów. Dołączone dane aparatów są zachowywane podczas kopiowania
Zmiana nazw symboli i wstawianie dodatkowych wolnych nazw na poziomie projektu
Automatyczne wczytywanie symboli mechanicznych dla użytych aparatów - obsługiwane przez bazę aparatury
Łatwe wyszukiwanie / edycja danych dla symboli i aparatów
Automatyczna dokumentacja bibliotek symboli i symboli zastosowanych w projekcie
Bogata biblioteka symboli IEC 60617
Projektowanie własnych symboli oraz Generator symboli dla szybkiego tworzenia prostych symboli
Dołączony program PCSCHEMATIC Baza danych do zarządzania dołączoną bazą aparatury
Interfejsy ODBC i MDAC dla komunikacji z systemami bazodanowymi
Funkcje rysunkowe w programie CAD elektryczny
       
Łatwość w opanowaniu obsługi programu - oraz łatwość tworzenia i zarządzania dokumentacją
Inteligentne użycie ponowne istniejącej dokumentacji
Automatyczne nazywanie wszystkich typów symboli
Obsługa nazw dodatkowych dla symboli - włączając w to indywidualne odsyłacze
Możliwość automatycznego nazywania i aktualizacji nazw symboli zgodnie z numerami ścieżek prądowych
Odsyłacze skrośne lub odwzorowanie zestyków z odsyłaczami - kliknij i przeskocz do indywidualnych symboli dla danego aparatu
Funkcja zamiany symboli: Na poziomie projektu lub strony, oraz dla pojedynczych symboli
Obsługa złączek wielopiętrowych - elektrycznie, montażowo i na zestawieniach
Wsparcie dla rysunków poprawnych montażowo - z opcją wyświetlania trybie rysowania "z kropkami"
Funkcja autonumeracji w różnych systemach numeracyjnych
Funkcje dla schematów jedno- i wielokreskowych
Gdy usuwasz symbol, linie zamykają się automatycznie
Traser: Automatyczne rysowanie linii połączeniowych - na przykład podczas umieszczania symboli
Funkcje wyrównywania, odstępów i przycinania
Obsługa zworek i szyn prądowych
Funkcja automatycznego oznaczania przewodów
Kontrola projektu
Jedno-klawiszowe skróty klawiaturowe - proste do zmiany
Formatki rysunkowe, zestawienia i import/eksport
       
Automatyczna aktualizacja zestawień: Spisów treści, zestawień części (BOM), zestawień elementów, zestawień złączek, zestawień kabli, zestawień połączeń, etykiet i zestawień PLC. Każde z tych zestawień może być w łatwy sposób definiowane przez użytkownika
Wszystkie zestawienia mogą być eksportowane do plików Excela/XML/tekstowych
Eksport oznaczników przewodów
Formatki rysunkowe dla dowolnego typu stron projektowych mogą być dowolnie definiowane - i mogą być wymieniane na inne na poziomie projektu
Automatyczne generowanie graficznych planów złączek, kabli i połączeń
Drukowanie etykiet za pomocą Excela lub za pomocą dodatkowych modułów do programów CLIP PROJECT Marking lub M-Print PRO
Eksport plików PDF zawierających aktywne łącza w dokumentacji
Funkcje obsługi sterowników PLC w programie CAD elektryczny
       
Automatyczne adresowanie We/Wy PLC
Automatycznie aktualizowane odsyłacze pomiędzy symbolami PLC
Import/eksport plików We/Wy PLC do/ze schematów - np. za pomocą arkuszy Excela
Otwarty na integrację z narzędziami konfiguracji PLC - np. z konfiguratorem Simatic TIA
Instalacje elektryczne w budynkach
       
Import/eksport plików DWG/DXF (Członek Open Design Alliance)
Rysowanie na różnych wysokościach wyświetlane w 2D lub w widoku izometrycznym
Rysunki zestawieniowe (złożeniowe)
Rysowanie na warstwach na stronach widoków zabudowy (rozmieszczenia urządzeń), stronach dla planów instalacji
Funkcje wymiarowania
Zaprojektuj rozdzielnicę, a widok rozmieszczenia urządzeń wygeneruje się automatycznie (Panelbuilder)
Schematy jednokreskowe są generowane automatycznie na podstawie projektu rozdzielnicy
Twórz dokumentację małych rozdzielnic i szaf zgodnie z EN61439-1 i 3 uwzględniając obliczenia rozpraszania mocy i więcej
Kontrola rewizji, hasła, tłumacz tekstów, obiekty OLE, aplikacje
       
Kontrola rewizji i chmurki rewizyjne
Ochrona projektów hasłem
Tłumaczenie tekstów na stronach projektu
Wstawianie obiektów OLE i obrazków
Tylko dla wersji sieciowych
       
Elastyczne współdzielenie licencji sieciowych i wypożyczanie licencji
 
Kontrola przez administratora
 

 

Biuro

INFORMIK
ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław
Polska

NIP: PL7741814001
REGON: 930388872

Telefon

tel. +48 71-352-85-71

E-mail

info@pcschematic.pl

© 2022 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności