Logo AutomationPC | Automation

Logo AutomationPC | Automation

Kurs 3: Używanie i obsługa bazy danych

Naucz się jak tworzyć i zarządzać własną bazą danych aparatury w PCSCHEMATIC Automation.

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla tych użytkowników, którzy odpowiadają za tworzenie i aktualizacje własnych baz danych aparatury. Podczas szkolenia omówione zostanie działanie programu PCSCHEMATIC Baza danych oraz sposób działania bazy danych w programie PCSCHEMATIC Automation. Podczas kursu dowiedz jak organizować pola danych, importować i eksportować dane, wykonywać proste zapytania SQL oraz zarządzać bazą danych.

Program kursu

Kurs obejmuje używanie i administrowanie bazą danych PCSCHEMATIC i zawiera omówienie i ćwiczenia w następujących tematach:

  • Definicje: co to jest baza danych, tabele, rekordy, pola,
  • Praca z programem PCSCHEMATIC Baza danych,
  • Import baz danych producentów,
  • Utworzenie własnej bazy danych,
  • Tworzenie aparatów (rekordów) w bazie danych,
  • Umieszczanie aparatów z bazy danych w menu podręcznym,
  • Komendy SQL do czyszczenia i zarządzania bazą danych,
  • Powiązanie między danymi w bazie danych i PCSCHEMATIC Automation.

Poziom wiedzy

Doświadczenie w obsłudze PCSCHEMATIC Automation na poziomie kursu podstawowego. Podstawowa znajomość Excela.

Szkolenie

Szkolenie

Biuro

INFORMIK
ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław
Polska
NIP: PL7741814001

© 2021 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności