fb

Automation logo

Kurs 5: Nowe funkcje dla zaawansowanych użytkowników

Naucz się nowych sztuczek i chwytów, aby stać się bardziej efektywnym w codziennej pracy. Kurs obejmuje twoje życzenia i potrzeby.

Cel kursu

Wypróbuj nowe funkcje, których jeszcze nie używałeś. Od czasu pojawienia się programu na rynku, co roku pojawiają się w nim nowe funkcje. Użytkownicy zaczęli domagać się szkolenia, które pozwoli im zapoznać się z nowymi funkcjami. To jest właśnie takie szkolenie.

Program kursu

Szkolenie jest połączeniem wykładów i ćwiczeń, dlatego dobrze jest przynieść na szkolenie własne projekty i formatki rysunkowe, dzięki czemu będziesz mógł pracować na tych samych plikach, z których korzystasz na co dzień.

Ponieważ różni użytkownicy mają różne potrzeby i wymagania, prosimy o kontakt z naszą firmą w celu ustalenia tematyki szkolenia.

Poziom wiedzy

Doświadczenie w obsłudze PCSCHEMATIC Automation na poziomie kursu podstawowego. Podstawowa znajomość Excela.