Standardy rysunkowe elektrycznego CAD – w progamie CAD elektryczny

Wdrożenie norm ISO/IEC/EN w dokumentacji elektrycznej może być nie lada zadaniem. Koncentrujemy się na ułatwieniu przestrzegania standardów rysunków projektów elektrycznych stosowanych w Unii Europejskiej (UE) i na całym świecie.

W tym tekście możesz zobaczyć, co zrobiliśmy, aby pomóc Ci w łatwym przestrzeganiu norm rysunków projektów elektrycznych na wszystkich etapach dokumentacji elektrycznej: od otwarcia pierwszego szablonu projektu, poprzez wstawienie wstępnie zdefiniowanych symboli norm ISO/IEC/EN, do automatycznie generowanych standardowych zestawień i planów graficznych.

Montaż szafy

Standardy rysunków elektrycznych w prosty sposób

Aby jak najprościej i najdokładniej spełnić wymogi norm IEC/EN, opracowaliśmy program CAD dla elektryki PCSCHEMATIC Automation, który posiada przepływ pracy ze zintegrowaną inteligentną obsługą wymagań norm.

Przez przepływ pracy rozumiemy minimalne wymagania dotyczące tego, czego należy wymagać od elektrycznego oprogramowania CAD, aby spełniało normy elektryczne ISO/IEC/EN:

Szablony projektów i stron

§1: Rozpocznij od otwarcia szablonu projektu zawierającego strony projektu ze schematami z już wstawionymi nagłówkami rysunków oraz strony z listami części i listami części zamiennych – zgodnie z normą IEC/EN 61082. Ponadto: Ten szablon projektu zawiera również stronę tytułową projektu, spis treści projektu, strony tytułowe rozdziałów, spisy treści rozdziałów i inne odpowiednie rodzaje zestawień (np. listy komponentów, kabli, zacisków i PLC).

Symbole IEC/EN 60617 – z załączonymi danymi artykułu

§2: Pobierz standardowe symbole elektryczne IEC/EN 60617 z dostępnego w programie menu symboli – z automatycznie dołączanymi danymi artykułów z bazy aparatury.

Kody literowe zgodne ze standardami

§3: Umieść inteligentne symbole elektryczne na stronach schematów, a program automatycznie przypisze kody literowe IEC/EN 61346-2 do nazw symboli i automatycznie połączy symbole z liniami narysowanymi zgodnie z IEC/EN 61082.

Ciągła numeracja

§4: Zgodnie z różnymi normami elektrycznymi ISO/IEC/EN zaleca się ciągłą numerację symboli. Dlatego program CAD dla elektryki PCSCHEMATIC Automation automatycznie śledzi, które nazwy/numery zostały użyte dla różnych typów symboli – i automatycznie sugeruje następną dostępną nazwę dla danego typu symbolu.

Rysunki standardowe / Schematy standardowe – z dołączonymi danymi artykułów

§5: Ponadto: możesz umieścić niezbędne rysunki standardowe – które zawierają już narysowane części schematu, z załączoną bazą informacji o zastosowanych aparatach.

Zmienia nazwy zgodnie ze standardami podczas kopiowania

§6: Podczas kopiowania symboli, obszarów, stron schematów lub całych projektów program pozwala wybrać, które z użytych symboli – w całej dokumentacji – mają automatycznie zmieniać nazwy zgodnie ze stosowanymi standardami nazewnictwa i oznaczeniami referencyjnymi.

Zmiana oznaczeń referencyjnych wg. do standardów

§7: Podczas zmiany oznaczeń referencyjnych na poziomie rozdziału, na poziomie strony lub w obszarze program pozwala wybrać, które z symboli, na które ma to wpływ, powinny automatycznie zmienić swoje oznaczenia referencyjne zgodnie z normą IEC/EN 61346.

Odsyłacze między symbolami zgodnie z IEC/EN 61346 – wstawiane i aktualizowane automatycznie

§8: Zgodnie z normą IEC/EN 61346 muszą istnieć odsyłacze między symbolami. W PCSCHEMATIC Automation odsyłacze te są zarówno wstawiane, jak i aktualizowane automatycznie, a kliknięcie tych odsyłaczy umożliwia przejście do innych symboli tego samego elementu.

Zestawienia zgodne z IEC/EN 60204-1

§9: Zgodnie z normą IEC/EN 60204-1 dokumentacja musi zawierać wykaz części zamiennych. W PCSCHEMATIC Automation to zestawienie jest automatycznie wypełniane danymi projektu i elementów – podobnie jak wszystkie inne odpowiednie typy zestawień, takie jak zestawienia części (BOM), elementów, kabli, złączek i PLC. Zestawienia te mogą być tworzone na poziomie projektu, rozdziału, strony lub warstwy i mogą np. należy wypełnić zgodnie z zastosowanymi oznaczeniami referencyjnymi. – Zobacz także §15.

Graficzne plany połączeń tworzone automatycznie

§10: Zgodnie z normą IEC/EN 60204-1 dokumentacja musi również zawierać graficzny schemat/plan/listę połączeń. W programie CAD elektryczny PCSCHEMATIC Automation jest to tworzone automatycznie – podobnie jak graficzne plany/schematy/listew zaciskowych i kabli. Wszystko, co musisz zrobić, to narysować schematy, a program zajmie się pozostałą częścią wymaganej dokumentacji.

Automatyczna dokumentacja symboli niestandardowych zgodnie z IEC/EN 61082

§11: Zgodnie z normą IEC/EN 61082 stosowane symbole niestandardowe muszą być opisane odrębnie w dokumentacji. PCSCHEMATIC Automation automatycznie dokumentuje takie symbole.

Automatyczny tłumacz tekstu projektu

§12: Zgodnie z normą IEC/EN 60204-1 dokumentacja elektryczna eksportowanych maszyn powinna być tworzona w języku odbiorcy. W PCSCHEMATIC Automation wspiera Cię w tym automatyczny tłumacz tekstu projektu.

Jednoznaczna identyfikacja przewodów zgodnie z IEC/EN 60204-1

§13: Zgodnie z normą IEC/EN 60204-1 przewody muszą być jednoznacznie identyfikowane. W PCSCHEMATIC Automation numery przewodów są tworzone automatycznie przez program. Co więcej, te numery przewodów można przesłać jako pliki numerów przewodów (oznaczniki) do narzędzia do numerowania przewodów.

Dowolny typ zestawienia generowany automatycznie

§14: Co więcej, wszystkie typy plików zestawień mogą być generowane automatycznie – takie jak pliki etykiet, pliki wejść/wyjść PLC lub pliki zamówień dla dostawców aparatów.

Projekty generowane z programu Microsoft Excel

§15: Co więcej, projekty mogą być generowane automatycznie za pomocą programu Microsoft Excel, z poziomu którego można również kontrolować dane projektu i łączyć kilka projektów dokumentacji elektrycznej w jeden projekt. Podczas łączenia projektów definicje oznaczeń referencyjnych i inne dane projektu można również kontrolować z programu Excel. W przypadku łączenia projektów nadal można generować oddzielne zestawenia dla różnych części projektu, dzięki zastosowaniu oznaczeń referencyjnych – zob. §9.

Zobacz projekt dokumentacji elektrycznej wykonany zgodnie z normami

§16: Wreszcie program zawiera kompletny projekt dokumentacji elektrycznej, stworzony zgodnie ze standardami – tak, abyś mógł sam zobaczyć praktyczny przykład. Aby to zrobić, należy najpierw pobrać bezpłatny program CAD elektryczny PCSCHEMATIC Automation Demo, a następnie otworzyć dołączony projekt demonstracyjny. Jeśli chcesz, możesz również zobaczyć podręczniki do programu i filmy wideo dotyczące tego programu w serwisie YouTube.

Postępuj zgodnie ze standardami w prosty sposób

Wszystkie te automatyczne funkcje wspierają Cię w przestrzeganiu norm EN/IEC, jednocześnie pracując tak wydajnie, jak to tylko możliwe, na wszystkich etapach tworzenia dokumentacji elektrycznej.

Warto również wspomnieć, że rysowanie schematów i ogólnie praca z elektrycznym oprogramowaniem CAD powinna być tak prosta i bezpośrednia, jak to tylko możliwe. Tak jest również w przypadku PCSCHEMATIC Automation, który z zasady spotyka się z użytkownikiem na możliwie najprostszym poziomie – nie zapominając o zaawansowanym użytkowniku.

Przydatne łącza

Biuro

INFORMIK
ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław
Polska

NIP: PL7741814001
REGON: 930388872

Telefon

tel. +48 71-352-85-71

E-mail

info@pcschematic.pl

© 2023 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności