PC|Automation
Program CAD dla elektryki

PCSCHEMATIC Automation to dostosowany do potrzeb program CAD do tworzenia dokumentacji elektrycznej. Program śledzi wszystkie praktyczne szczegóły i pozwala Ci skupić się na projektach. Automation ma intuicyjny przepływ pracy, który umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie zadań.

Logo Cablemanager

Wszystkie moduły w zestawie

Automation ma intuicyjny przepływ pracy, który umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie zadań – dobrze wspierane przez bezpłatne filmy edukacyjne na kanale firmy PCSCHEMATIC na YouTube oraz szeroką gamę oferowanych szkoleń.

Program inteligentnie obsługuje oznaczenia referencyjne zgodnie z normą IEC/ISO 81346 i zawiera symbole automatyki, PLC, topologii/połączeń magistrali, schematów jednokreskowych, pneumatyki/hydrauliki i instalacji elektrycznych. Gdy ty skupisz się na prawidłowym rysowaniu, program automatycznie upewni się, że wszystkie zestawienia są zaktualizowane.

Wszystkie wersje programu posiadają pełną funkcjonalność i zawierają wszystkie dostępne moduły.

Cablemanager

Z programem Automation osiągasz wysoką wydajność, ponieważ wszystko robisz tylko raz w jednym miejscu:

Po utworzeniu schematu częściowego można go przeciągąć do wszystkich kolejnych projektów, a po utworzeniu projektów częściowych lub całych projektów można je przeciągąć w ten sam sposób. To inteligentne ponowne wykorzystanie danych zwiększa wydajność, a jednocześnie tworzy jednolitą dokumentację zgodną z wytycznymi firmy lub klienta.

Automation ma przepływ pracy oparty na aparatach:

 • Automation zawiera zaawansowaną bazę aparatury i powiązany internetowy Portal Aparatury
 • Symbole elektryczne i mechaniczne są dołączone do wszystkich aparatów
 • Jeśli w portalu zostanie wybrany aparat, wszystkie powiązane z nim dane zostaną pobrane automatycznie
 • Kreator aparatów pozwala szybko tworzyć własne aparatów z powiązanymi symbolami i danymi

Prawidłowa dokumentacja oferuje niewyobrażalne możliwości tworzenia zestawień i planów graficznych

 • Dostępne są wszystkie typy zestawień
 • Zestawienia są aktualizowane automatycznie – na podstawie danych powiązanych z elementami projektu
 • Zestawienia na poziomie strony, rozdziału i projektu
 • Eksportuj wszystkie zestawienia do wykorzystania w produkcji – numery przewodów, oznaczenia, listy wejść/wyjść itp.
 • Dokumentacja może być używana bezpośrednio w modułach PanelRouter i Asystent Montażowy
 • Interfejsy do programów innych firm

Wszystkie moduły w zestawie

Kiedy wybierzesz PCSCHEMATIC Automation, wszystkie funkcje są dostępne, niezależnie od wybranej wersji. Wszystkie wersje programu posiadają pełną funkcjonalność i zawierają wszystkie dostępne moduły.

 

Przeczytaj więcej o mozliwościach programu w naszym PDF „Wszystkie moduły w zestawie”.

Wersje PCSCHEMATIC Automation

Wszystkie wymienione poniżej funkcje są dostępne we wszystkich wersjach programu Automation. Są one dostępne w Automation Advanced, Smart, Flex oraz w darmowym Automation Demo. Nie musisz kupować drogich wersji programu, aby uzyskać wszystkie potrzebne funkcje i zawsze możesz zwiększyć program do większej wersji.

WersjaOgraniczenia
Automation Advanced Bez ograniczeń
Automation Smart 40 Ograniczenie do 40 stron schematów/mechanicznych (nie licząc stron zestawień części, elementów itp.). Nieograniczona liczba symboli
Automation Smart 20 Ograniczenie do 20 stron schematów/mechanicznych (nie licząc stron zestawień części, elementów itp.). Nieograniczona liczba symboli
Automation Flex 350 Ograniczenie do 350 symboli elektrycznych, ale bez ograniczenia ilości stron
Automation Flex 150 Ograniczenie do 150 symboli elektrycznych, ale bez ograniczenia ilości stron
Automation Demo Ograniczenie do 25 symboli elektrycznych i do 10 stron schematów/mechanicznych

Lista funkcji programu PCSCHEMATIC Automation

 • Zorientowany projektowo: wszystkie części projektu zebrane są jako strony w jednym pliku - schematy, strony mechaniczne, zestawienia, spisy treści, zakładki rozdziałów itp.
 • Zaawansowane okno Eksploratora: do łatwej nawigacji między projektami i stronami projektów oraz do znajdowania symboli itp. na stronach projektów
 • Net Navigator do łatwej nawigacji po potencjałach elektrycznych
 • Odsyłacze są tworzone i aktualizowane automatycznie dla wszystkich typów elementów: kliknij i przeskakuj między symbolami elementu lub kliknij na zestawieniach i przeskocz bezpośrednio do elementu na schemacie
 • Przeglądarka obiektów do przeglądania wszystkich obiektów w dokumentacji – oraz do edycji dołączonych do nich tekstów/danych. (Teksty można również edytować, klikając poszczególne teksty na stronach projektu)
 • Okno Elementy: łatwy dostęp do wszystkich elementów z dostępnymi symbolami/funkcjami

 • Tworzenie i obsługa oznaczeń referencyjnych na poziomie elementu, obszaru, strony i projektu (aspekty funkcji, lokalizacji i produktu) – zgodnie z IEC 81346, KKS lub standardami zdefiniowanymi przez użytkownika
 • Inteligentna obsługa oznaczeń referencyjnych podczas zmiany, kopiowania i łączenia stron i projektów
 • Szablony projektów, stron i zestawień — po prostu przeciągnij je do swoich projektów
 • Rysunki standardowe / schematy standardowe z dołączonymi danymi artykułów – po prostu przeciągnij je do swoich projektów. Możliwość wyboru różnych zestawów danych modelu dla każdego rysunku standardowego
 • Przeciągnij i Rysuj w oparciu o moduły i modele: twórz pełne projekty, przeciągając strony, rysunki standardowe, zestawienia i projekty podrzędne
 • Automatyczne generowanie projektu poprzez plik definicji projektu – np. przez Excela („Autodiagramowanie”)
 • Automatyczne generowanie projektu na podstawie wybranych opcji
 • Panel router do automatycznego prowadzenia kabli i przewodów w korytkach
 • Asystent montażowy do przeglądu i kontroli zamontowanych elementów i przewodów

 • Duża liczba baz producentów aparatury stworzonych specjalnie dla PCSCHEMATIC. Wszystkie aparaty mają dołączone symbole elektryczne i mechaniczne
 • Kreator aparatów do szybkiego i efektywnego tworzenia własnych aparatów z dołączonymi symbolami
 • Unikalny, oszczędzający czas przepływ pracy w bazie aparatury: menu podręczne symboli dla wszystkich aparatów wielofunkcyjnych w bazie aparatury – wystarczy kliknąć i umieścić symbole na schematach, a dane artykułów zostaną dołączone automatycznie
 • Zaawansowane kopiowanie: wszystkie symbole i ich oznaczenia referencyjne są inteligentnie zmieniane – np. podczas kopiowania symboli i obszarów lub podczas wstawiania rysunków standardowych, projektów cząstkowych i projektów. Załączone dane artykułów są uwzględniane podczas kopiowania
 • Funkcje Zmiana nazw symboli i Wstaw nazwę na poziomie projektu
 • Automatyczne wczytywanie symboli mechanicznych dla zastosowanych aparatów – obsługiwane przez bazę aparatury
 • Liczba żył kabla i kody kolorów kontrolowane przez bazę aparatury
 • Łatwe wyszukiwanie / edycja danych dla symboli i elementów
 • Automatyczna dokumentacja bibliotek symboli i zastosowanych symboli w projektach
 • Obszerne biblioteki symboli IEC 60617
 • Projektowanie własnych symboli, a także Generator symboli do szybkiego generowania prostych symboli
 • Program PCSCHEMATIC Baza danych dołączony do obsługi danych dla aparatów w bazie aparatury
 • Interfejs ODBC i MDAC do komunikacji z systemami bazodanowymi

 • Łatwe zapoznanie się z programem – oraz łatwe tworzenie i utrzymywanie dokumentacji
 • Inteligentnie ponownie wykorzystaj istniejącą dokumentację
 • Automatyczne nazywanie wszystkich typów symboli
 • Postępowanie z nazwami dodatkowymi na symbolach – w tym indywidualne odsyłacze
 • Możliwe automatyczne nazywanie i aktualizacja nazw symboli zgodnie z numerami ścieżek prądowych
 • Odsyłacze skrośne lub odwzorowanie styków z odsyłaczami – kliknij i przeskocz do poszczególnych symboli elementu
 • Funkcja zamiany symboli: na poziomie projektu lub strony oraz dla poszczególnych symboli
 • Obsługa złączek wielopoziomowych – elektryczna, mechaniczna na zestawieniach
 • Obsługa rysowania poprawneog montażowo – z opcją wyświetlania w trybie rysowania „kropkowego”
 • Funkcje wyliczające w wielu systemach liczbowych
 • Funkcje schematów jednokreskowych i wielokreskowych
 • Linie są zamykane automatycznie po usunięciu symboli
 • Traser: automatyczne rysowanie linii łączących – na przykład podczas umieszczania symboli
 • Funkcje wyrównywania, odstępów i przycinania
 • Praca z mostkami i szynami zbiorczymi
 • Funkcja automatycznej numeracji przewodów
 • Kontrola projektu
 • Oglądaj filmy o programie na kanale YouTube PCSCHEMATIC

 • Automatyczna aktualizacja zestawień: spisów treści, zestawień części (BOM), elementów, zacisków, kabli, połączeń, etykiet i zestawień PLC. Każde z tych zestawień może być dowolnie definiowana przez Ciebie
 • Pliki Excel/XML/tekstowe mogą być eksportowane dla wszystkich wymienionych typów zestawień
 • Eksport numerów przewodów
 • Formatki rysunkoww dla dowolnego typu strony projektu można dowolnie definiować – i wymieniać na poziomie projektu
 • Automatyczne generowanie graficznych planów złączek, kabli i połączeń
 • Drukuj etykiety za pomocą programu Excel lub za pośrednictwem np. CLIP PROJECT Marking lub M-Print PRO
 • Eksport plików PDF zawierających aktywne linki w dokumentacji
 • Darmowa przeglądarka PCSCHEMATIC

 • Symbole przeglądowe (odsyłaczy) PLC
 • Automatyczne adresowanie wejść/wyjść PLC
 • Automatycznie aktualizowane odsyłacze między symbolami PLC
 • Importuj/eksportuj pliki we/wy PLC do/ze schematów – np. za pomocą arkusza kalkulacyjnego/Microsoft Excel
 • Otwarty na integrację z narzędziami do konfiguracji PLC – m.in. Konfigurator Simatic TIA
 • Oglądaj filmy na kanale YouTube PCSCHEMATIC

 • Import/eksport plików DWG/DXF (członek Open Design Alliance)
 • Rysunek z wysokością wyświetlaną w 2D lub izometrycznie
 • Rysunki złożeniowe
 • Strony z widokami zabudowy i rysunkami rzutów, a także rysowanie na warstwach
 • Funkcje wymiarowania
 • Zaprojektuj rozdzielnicę, a układ rozdzielnicy zostanie wygenerowany automatycznie
 • Schematy jednokreskowe są rysowane automatycznie na podstawie projektu rozdzielnicy
 • Dokumentuj małe tablice rozdzielcze zgodnie z normami EN61439-1 i 3 w zakresie obliczeń rozpraszania mocy i nie tylko
 • Oglądaj filmy na kanale YouTube PCSCHEMATIC

 • Kontrola wersji i chmurki rewizyjne
 • Ochrona projektów hasłem
 • Tłumaczenie tekstów na stronach projektu
 • Wstaw obiekty i obrazy OLE
 • Automatyzacja OLE: twórz własne skrypty i aplikacje dla Automation (dostępna pełna dokumentacja)

 • Elastyczne udostępnianie licencji netto i wypożyczanie licencji
 • Kontrola administratora

Automation - zawsze aktualny

PCSCHEMATIC oferuje umowę serwisową, która obejmuje aktualizacje oprogramowania. Ponadto otrzymujesz również dostęp do naszego wyjątkowego wsparcia technicznego.

Biuro

INFORMIK
ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław
Polska

NIP: PL7741814001
REGON: 930388872

Telefon

tel. +48 71-352-85-71

E-mail

info@pcschematic.pl

© 2023 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności