Bezpłatne webinaria 2023

Tutaj możesz zobaczyć, w jakich bezpłatnych webinarach możesz uczestniczyć w 2023 roku

Pamiętaj, że wszystkie webinaria są pokazami na żywo, a uczestnicy mogą zadawać pytania podczas sesji. Po zakończeniu webinarium wszyscy uczestnicy otrzymują link do nagranej wersji webinarium.

Czas trwania każdego webinarium wynosi około godziny.

Kliknij, aby wziąć udział w jednym z następujących seminariów internetowych:

Webinarium „Jak tworzyć szablony dla PC|Automation” odbędzie się we wtorek, 30 maja 2023 r. w godzinach 9:00 – 10:00 CET. Webinarium odbywa się w języku angielskim.

Podczas webinarium dowiesz się, co musisz wiedzieć o tworzeniu własnych szablonów dla PCSCHEMATIC Automation.

Zacznij od utworzenia własnych formatek rysunkowych lub tabelek tytułowych:

 • Zaprojektuj tabelkę rysunkową, ale pamiętaj o zasadach: niektóre dane powinny tam być zawsze
 • Zaprojektuj je ze znakami wodnymi, aby ułatwić pokazywanie stanu strony

Zaprojektuj własne formatki dla zestawień

 • Zestawienia części i elementów, zestawienia połączeń, plany graficzne

Na koniec możesz stworzyć własne szablony stron i projektów:

 • Gotowe do użycia strony diagramów
 • Gotowe do użycia listy różnego rodzaju
 • Szablony projektów ze „wszystkimi” stronami

Pytania są bardzo mile widziane.

Zapisz się teraz!

Webinarium „Ogólne wprowadzenie do PC|Automation” odbędzie się we wtorek, 6 czerwca 2023 r. w godzinach 9:00 – 10:00 CET. Webinarium odbywa się w języku angielskim.

To bezpłatne weminarium zawiera ogólne wprowadzenie do tworzenia projektów dokumentacji elektrycznej w PCSCHEMATIC Automation:

 • Dowiedz się, jak rysować schematy elektryczne przy użyciu bazy aparatury. Dzięki temu możesz generować wszelkiego rodzaju zestawienia, które są automatycznie uzupełniane danymi artykułów. Na przykład zestawienia elementów lub części / BOM.
 • Poznaj podstawy tworzenia widoku rozmieszczenia aparatów / układu mechanicznego
 • Dowiedz się, jak łatwo tworzyć własne aparaty w bazie aparatury za pomocą Kreatora aparatów.

Pytania są bardzo mile widziane.

Zapisz się teraz!

Webinarium „Wprowadzenie do PC|Cablemanager” odbędzie się w czwartek, 15 czerwca 2023 r. w godzinach 15:00–16:00 CET. Webinarium odbywa się w języku angielskim.

PC|Cablemanager śledzi wszystkie kable i trasy kablowe w projekcie i zapewnia wszystkim zaangażowanym stronom przegląd wszystkich kabli i ich statusów.

Program daje:

 • Automatyczne obliczanie wypełnienia tras kablowych na podstawie metody trasowania
 • Widok 3D wszystkich tras kablowych i ich procentowe wypełnienie
 • Obliczenia spadku napięcia i ostrzeżenia o możliwym przeciążeniu
 • Zobacz najkrótszą trasę i oblicz długości kabli – zamawiaj tylko potrzebne ilości
 • Przegląd liczby kabli równoległych we wszystkich trasach kablowych – aby śledzić współczynniki korekcyjne dla wszystkich kabli
 • Łatwy import danych z innych programów

Pytania są bardzo mile widziane.

Zapisz się teraz!

Webinarium „PC|Automation – jak pracować z oznaczeniami referencyjnymi” odbędzie się we wtorek, 20 czerwca 2022 r. w godzinach 9:00 – 10:00 CET. Webinarium odbędzie się w języku angielskim.

To bezpłatne weminarium zawiera szczegółowe wprowadzenie na temat korzystania z oznaczeń referencyjnych w PCSCHEMATIC Automation. Program ma wbudowane funkcje obsługi RDS (Reference Designations System - System Oznaczeń Referencyjnych) zgodne z normą ISO/IEC 81346, a podczas webinaru dowiesz się „dlaczego” i „jak to zrobić”.

Pytania są bardzo mile widziane.

Zapisz się teraz!

O webinarium „Ogólne wprowadzenie do PCSCHEMATIC Automation”

To bezpłatne weminarium zawiera ogólne wprowadzenie do tworzenia projektów dokumentacji elektrycznej w PCSCHEMATIC Automation:

 • Dowiedz się, jak rysować schematy elektryczne przy użyciu bazy danych komponentów. Pozwala to na generowanie wszelkiego rodzaju zestawień, które są automatycznie uzupełniane danymi artykułów. Na przykład listy komponentów lub listy części / BOM.
 • Dowiedz się, jak łatwo tworzyć własne komponenty w bazie danych za pomocą Kreatora komponentów.
 • Pytania są bardzo mile widziane.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć nagraną wersję z 2018 r.

  O webinarium „Praca z rysunkami standardowymi w PCSCHEMATIC Automation”

  To bezpłatne weminarium zawiera ogólne wprowadzenie do pracy z rysunkami standardowymi w PCSCHEMATIC Automation. Praca z rysunkami standardowymi jest naszym sposobem zaawansowanego kopiowania/wklejania i są one również wykorzystywane w Generatorze projektów:

  Pytania są bardzo mile widziane.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć nagraną wersję z 2018 roku.

  O webinarium „Korzystanie z Kreatora aparatów – Tworzenie aparatów dla bazy aparatury PCSCHEMATIC”

  To bezpłatne weminarium zawiera szczegółowe wprowadzenie na temat tworzenia aparatów dla bazy aparatury PCSCHEMATIC za pomocą wbudowanego Kreatora aparatów.

  Pytania są bardzo mile widziane.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć nagraną wersję z grudnia 2017 r

  O webinarium „Ogólne wprowadzenie do pracy ze sterownikami PLC w PCSCHEMATIC Automation”

  To bezpłatne weminarium zawiera ogólne wprowadzenie do pracy ze sterownikami PLC w programie PCSCHEMATIC Automation:

 • Naucz się rysować schematy elektryczne za pomocą specjalnych symboli.
 • Dowiedz się, jak korzystać ze sterowników PLC z bazy danych.
 • Dowiedz się, jak importować i eksportować dane IO do iz dokumentacji.
 • Pytania są bardzo mile widziane.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć nagraną wersję z 2018 roku

  O webinarium „PCSCHEMATIC Automation i oznaczenia referencyjne”

  To bezpłatne weminarium zawiera szczegółowe wprowadzenie na temat korzystania z oznaczeń referencyjnych w PCSCHEMATIC Automation. Wbudowana jest funkcja korzystania z oznaczeń referencyjnych zgodnie z normą ISO/IEC 81346, a podczas webinarium dowiesz się „dlaczego” i „jak to zrobić”.

  Pytania są bardzo mile widziane.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć nagraną wersję z 2018 roku.

  O webinarium „PCSCHEMATIC Automation i znakowanie”

  To bezpłatne weminarium zawiera szczegółowe wprowadzenie na temat korzystania z wbudowanych funkcji do oznaczania przewodów i oznaczania aparatów, kabli i złączek. Zobaczysz również, jak możesz wykorzystać dane z projektu PCSCHEMATIC bezpośrednio w programach do drukowania etykiet, takich jak Clip Project firmy Phoenix Contact.

  Pytania są bardzo mile widziane.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć nagraną wersję z 2018 roku.

  Sugestie i/lub dedykowane seminaria internetowe

  Jeśli potrzebujesz dedykowanych weminariów lub masz sugestie dotyczące innych weminariów, wyślij wiadomość e-mail na adres info@pcschematic.pl

  Biuro

  INFORMIK
  ul. Jęczmienna 16/3
  53-507 Wrocław
  Polska

  NIP: PL7741814001
  REGON: 930388872

  Telefon

  tel. +48 71-352-85-71

  E-mail

  info@pcschematic.pl

  © 2023 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności