Logo AutomationPC | Cablemanager

Cablemanager - zarządzanie i trasowanie tras kablowych

PCSCHEMATIC Cablemanager śledzi przebieg kabli i tras kablowych w projektach budowlanych. Oprogramowanie umożliwia wszystkim wykonawcom zaangażowanym w projekt zachowanie przeglądu przebiegu kabli w obiekcie, zarówno w fazie projektowania jak i w trakcie późniejszego utrzymania istniejącej infrastruktury.

PCSCHEMATIC Cablemanager ułatwia śledzenie wszystkich elementów infrastruktury kablowej w projektach budowlanych - dla kierowników projektów, wykonawców i podwykonawców.

Śledzenie danych dla wszystkich kabli i tras kablowych

PCSCHEMATIC Cablemanager śledzi wszystkie niezbędne dane dla kabli, tras kablowych, dławików kablowych i przepustów w projektach budowlanych oraz śledzi, gdzie kable są prowadzone. Dla każdego kabla możesz w dowolnej chwili sprawdzić jego długość, miejsca, gdzie kabel się zaczyna i gdzie się kończy, w jakich trasach kablowych biegnie, przez jakie przepusty został przeciagnięty, a także uzyskać wszelkie inne istotne informacje na temat kabla.

Sugeruje, którędy prowadzić kable - w fazie projektowania oraz w trakcie użytkowania

Jeżeli na etapie projektowania zdefiniowane zostały trasy kablowe, program sugeruje, w jaki sposób prowadzić kable i sprawia, że łatwo jest dobrać odpowiednie wymiary koryt, drabinek czy kanałów kablowych.

Program śledzi wszystkie trasy kablowe i automatycznie generuje ostrzeżenie, gdy dane koryto zostanie przeciążone dlatego, że poprowadzi się w nim kolejny kabel.

Podwykonawcy w dowolnym momencie mogą zobaczyć swoją określoną część projektu. Mogą oni odnosić się tylko do tych aspektów, które są związane z ich zadaniami i zawsze śledzić kable, za które odpowiadają.

Podczas wykonywania zadań konserwatorskich, program określa możliwości prowadzenia nowych kabli w istniejących instalacjach. Długości kabli są przy tym obliczane automatycznie.

Informacja o stanie kabla = Lepsza komunikacja między kontrahentami

Aby ułatwić komunikację pomiędzy zaangażowanymi stronami, do każdego kabla zawsze jest przypisany statusu - np. stworzony, wyznaczona trasa, przeciągnięty, zakończony lub zatwierdzony. To ułatwia wszystkim stronom zachowanie przeglądu sytuacji. Zarówno inżynierom - projektantom, zespołom kładącym kable, jak i elektrykom podłączającym kable.

Doświadczenia z norweskich zakładów produkcyjnych

PCSCHEMATIC Cablemanager został opracowany w oparciu o doświadczenia zdobyte przez twórców oprogramowania PCSCHEMATIC w ciągu ostatnich dwunastu lat rozwoju oprogramowania dla koncernu Statoil.

Montaż okablowania

Podłaczanie kabli

Biuro

INFORMIK
ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław
Polska
NIP: PL7741814001

© 2021 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności