Logo AutomationPC | Cablemanager

Cablemanager - zarządzanie i trasowanie tras kablowych

PCSCHEMATIC Cablemanager śledzi przebieg kabli i tras kablowych w projektach budowlanych. Oprogramowanie umożliwia wszystkim wykonawcom zaangażowanym w projekt zachowanie przeglądu przebiegu kabli w obiekcie, zarówno w fazie projektowania jak i w trakcie późniejszego utrzymania istniejącej infrastruktury.

PCSCHEMATIC Cablemanager ułatwia śledzenie wszystkich elementów infrastruktury kablowej w projektach budowlanych - dla kierowników projektów, wykonawców i podwykonawców.

Na etapie projektownia program optymalizuje trasy prowadzenia kabli w oparciu o istniejącą infrastrukturę tras kablowych, dzięki czemu możliwa jest oszczędność ilości kabli użytych w obiekcie. W praktycznych zastosowaniach program pozwolił na uzyskanie oszczędności rzędu 10% długości kabli (w porównaniu do ręcznego wytyczania tras dla kabli), co przekłada się na znaczne oszczędności na kosztach kabli.

Na etapie budowy program pozwala śledzić cały proces instalacji kabli na obiekcie: od wydania kabla do położenia w trasie, przez jego położenie, podłączenie, sprawdzenie, przetestowanie. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy instalacja obejmuje tysiące kalbi różnego przeznaczenia (zasilające, sterujące, sieciowe itp), prowadzone w trasach, których łączna długość sięga dziesiątków kilometrów.

Na etapie użytkowania program pozwala szukać optymalnych tras dla nowo kładzionych kabli. Pozwala też na bieżąco oznaczać status zainstalowanych w obiekcie kabli: odłączony (nieużywany), uszkodzony itp.

Śledzenie danych dla wszystkich kabli i tras kablowych

PCSCHEMATIC Cablemanager śledzi wszystkie niezbędne dane dla kabli, tras kablowych, dławików kablowych i przepustów w projektach budowlanych oraz śledzi, gdzie kable są prowadzone. Dla każdego kabla możesz w dowolnej chwili sprawdzić jego długość, miejsca, gdzie kabel się zaczyna i gdzie się kończy, w jakich trasach kablowych biegnie, przez jakie przepusty został przeciagnięty, a także uzyskać wszelkie inne istotne informacje na temat kabla.

Sugeruje, którędy prowadzić kable - w fazie projektowania oraz w trakcie użytkowania

Jeżeli na etapie projektowania zdefiniowane zostały trasy kablowe, program sugeruje, w jaki sposób prowadzić kable i sprawia, że łatwo jest dobrać odpowiednie wymiary koryt, drabinek czy kanałów kablowych.

Program śledzi wszystkie trasy kablowe i automatycznie generuje ostrzeżenie, gdy dane koryto zostanie przeciążone dlatego, że poprowadzi się w nim kolejny kabel.

Podwykonawcy w dowolnym momencie mogą zobaczyć swoją określoną część projektu. Mogą oni odnosić się tylko do tych aspektów, które są związane z ich zadaniami i zawsze śledzić kable, za które odpowiadają.

Podczas wykonywania zadań konserwatorskich, program określa możliwości prowadzenia nowych kabli w istniejących instalacjach. Długości kabli są przy tym obliczane automatycznie.

Informacja o stanie kabla = Lepsza komunikacja między kontrahentami

Aby ułatwić komunikację pomiędzy zaangażowanymi stronami, do każdego kabla zawsze jest przypisany statusu - np. stworzony, wyznaczona trasa, przeciągnięty, zakończony lub zatwierdzony. To ułatwia wszystkim stronom zachowanie przeglądu sytuacji. Zarówno inżynierom - projektantom, zespołom kładącym kable, jak i elektrykom podłączającym kable.

Doświadczenia z norweskich zakładów produkcyjnych

PCSCHEMATIC Cablemanager został opracowany w oparciu o doświadczenia zdobyte przez twórców oprogramowania PCSCHEMATIC w ciągu ostatnich dwunastu lat rozwoju oprogramowania dla koncernu Statoil.

Więcej informacji

 

Montaż okablowania

Podłaczanie kabli

Biuro

INFORMIK
ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław
Polska
NIP: PL7741814001

© 2021 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności