Pobieranie PC|Automation

W tym miejscu możesz pobrać program PCSCHEMATIC Automation.

Aby korzystać z tego oprogramowania, musisz mieć ważną licencję obejmującą pobraną wersję.

Jeśli nie masz licencji na Automation lub szukasz edukacyjnej lub testowej wersji Automation Demo, możesz ją pobrać tutaj:

Pobierz najnowsza wersję PCSCHEMATIC Automation

W celu aktualizacji/instalacji nowego programu wykonaj nastepujące kroki:

  1. Jeśli pobrałeś plik zip: rozpakuj plik zip.
  2. Uruchom pobrany plik exe na swoim komputerze.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w programie instalacyjnym.
  4. PCSCHEMATIC Automation został zainstalowany/zaktualizowany!

UWAGA! Nie instaluj wersji 23 do katalogu starszej wersji programu (jako aktualizacji)!

W przypadku aktualizacji ze starszej wersji do wersji 23, zainstaluj wersję 23 do nowego katalogu (program sam proponuje nową nazwę katalogu) i przenieś ustawienia programu ze starszej wersji.

Przeczytaj jak przenieść ustawienia ze starszej wersji.

W razie potrzeby pobierz wymagane sterowniki. Jeżeli masz wątpliowści, skontaktuj się z nami.

Sterowniki, interfejsy, narzędzia

Serwer licencji programowych przeznaczony jest dla posiadaczy licencji programowych (bez klucza sprzętowego USB).

Poniżej możesz pobrac najnowszą wersję tego serwera:

Instrukcja instalacji i uruchomienia serwera oraz aktywacji licencji, szybki start:

Instrukcja obsługi dla serwera licencji:

Sterownik klucza licencyjnego USB oraz LPT, Sentinel System Driver należy pobrać bezpośrednio ze strony producenta sterownika. Przeznaczony jest tylko dla programów, które zabezpieczane są kluczem sprzętowym na LPT lub USB.

 

Przed instalacją sterownika wyjmij klucz USB lub LPT z gniazda komputera.

Program DWGSetup służy do instalacji komponentów niezbędnych do importu plików DWG/DXF. Komponenty te instalują się automatycznie w trakcie instalacji programu, więc nie ma potrzeby osobnego uruchamiania tego programu.

Starsze wersje programu PC | Automation

Aktualizacja 22.1.6.12 dla programów w wersji 22.

Ta aktualizacja zawiera poprawki znanych błędów i różne usprawnienia. Zalecamy aktualizację programu do najnowszej wersji. Lista zmian (zawierająca listę poprawek i usuniętych błędów) znajduje się w pliku Changelog.pdf, który można przeczytać po zainstalowaniu poprawki.

Pobierz plik PDF z informacjami o zmianach w wersji 21.0.6.

Jeżeli zauważysz błąd w programie, prześlij nam raport z dokładnym opisem błędu na adres pomoc@pcschematic.pl.

Plik instalatora w wersji EXE jest 32-bitowy i bedzie działał na systemach 32- i 64-bitowych.

Plik instalatora w wersji ZIP zawiera spakowany plik EXE. Rozpakuj plik ZIP i uruchom plik setup.exe.

Pobierz aktualizację - plik EXE (u22.1.6.12_pl.exe, 166 MB)

Pobierz aktualizację - plik ZIP (u22.1.6.12_pl.zip, 165 MB)

 

Biuro

INFORMIK
ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław
Polska

NIP: PL7741814001
REGON: 930388872

Telefon

tel. +48 71-352-85-71

E-mail

info@pcschematic.pl

© 2023 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności