PCICablemanager

PCSCHEMATIC Cablemanager śledzi przebieg kabli i tras kablowych w projektach budowlanych. Oprogramowanie umożliwia wszystkim wykonawcom zaangażowanym w projekt zachowanie przeglądu przebiegu kabli w obiekcie, zarówno w fazie projektowania jak i w trakcie późniejszego utrzymania istniejącej infrastruktury.

Logo Cablemanager

Zarządzanie i prowadzenie kabli

PCSCHEMATIC Cablemanager ułatwia śledzenie wszystkich elementów infrastruktury kablowej w projektach budowlanych - dla kierowników projektów, wykonawców i podwykonawców.

Cablemanager

Śledzenie danych dla wszystkich kabli i tras kablowych

PCSCHEMATIC Cablemanager śledzi wszystkie niezbędne dane dla kabli, tras kablowych, dławików kablowych i przepustów w projektach budowlanych oraz śledzi, gdzie kable są prowadzone.

Dla każdego kabla możesz w dowolnej chwili sprawdzić jego długość, miejsca, gdzie kabel się zaczyna i gdzie się kończy, w jakich trasach kablowych biegnie, przez jakie przepusty został przeciagnięty, a także uzyskać wszelkie inne istotne informacje na temat kabla.

Sugeruje, którędy prowadzić kable - w fazie projektowania oraz w trakcie użytkowania

Jeżeli na etapie projektowania zdefiniowane zostały trasy kablowe, program sugeruje, w jaki sposób prowadzić kable i sprawia, że łatwo jest dobrać odpowiednie wymiary koryt, drabinek czy kanałów kablowych.

Program śledzi wszystkie trasy kablowe i automatycznie generuje ostrzeżenie, gdy dane koryto zostanie przeciążone dlatego, że poprowadzi się w nim kolejny kabel.

Podwykonawcy w dowolnym momencie mogą zobaczyć swoją określoną część projektu. Mogą oni odnosić się tylko do tych aspektów, które są związane z ich zadaniami i zawsze śledzić kable, za które odpowiadają.

Podczas wykonywania zadań konserwatorskich, program określa możliwości prowadzenia nowych kabli w istniejących instalacjach. Długości kabli są przy tym obliczane automatycznie.

Z Cablemanagerem otrzymujesz:

  • Kontrola wszystkich kabli i bezpiecznych dróg
  • Automatyczne obliczanie stopnia wypełnienia na podstawie wybranej metody układania
  • Ostrzeżenie, gdy ścieżka prowadzenia jest przeciążona
  • Widok 3D prowadnic i poziomów napełnienia
  • Możliwość importu danych bezpośrednio z Revit
  • Stan wyjścia na wszystkich kablach
  • Drukowanie kart pracy z określonymi zadaniami
  • Obliczanie spadku napięcia i współczynnika korekcji

Kiedy musieliśmy wybrać system do dokumentacji i zarządzania kablami w naszych fabrykach, wybór Cablemanager był łatwy. W systemie zastosowano znaną nam terminologię, istniała możliwość zapewnienia ciągłego rozwoju i adaptacji systemu, podobnie jak istnieje fantastyczne wsparcie wokół produktu.

Diana Ølsgaard, FLSmidth

Informacja o stanie kabla = Lepsza komunikacja między kontrahentami

Aby ułatwić komunikację pomiędzy zaangażowanymi stronami, do każdego kabla zawsze jest przypisany statusu - np. stworzony, wyznaczona trasa, przeciągnięty, zakończony lub zatwierdzony. To ułatwia wszystkim stronom zachowanie przeglądu sytuacji. Zarówno inżynierom - projektantom, zespołom kładącym kable, jak i elektrykom podłączającym kable.

Śledź współczynnik korekcji

PCSCHEMATIC Cablemanager zapewnia również przegląd liczby równoległych kabli we wszystkich trasach kablowych, dzięki czemu można łatwo śledzić współczynnik korekcji dla kabli.

Dla każdego kabla możesz zobaczyć, z iloma innymi kablami biegnie równolegle, w każdej trasie kablowej, przez którą biegnie. Następnie możesz wpisać współczynnik korekcji dla każdego pojedynczego kabla i pozwolić programowi wykonać przegląd dla ciebie.

Ułatwia to również przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Doświadczenia z norweskich zakładów produkcyjnych

PCSCHEMATIC Cablemanager został opracowany w oparciu o doświadczenia zdobyte przez twórców oprogramowania PCSCHEMATIC w ciągu ostatnich dwunastu lat rozwoju oprogramowania dla koncernu Statoil.

Biuro

INFORMIK
ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław
Polska

NIP: PL7741814001
REGON: 930388872

Telefon

tel. +48 71-352-85-71

E-mail

info@pcschematic.pl

© 2023 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności