CAE - Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich

Program PCSCHEMATIC Automation to nie tylko wszestronny CAD elektryczny do łatwego i szybkiego tworzenia dokumentacji elektrycznej w postaci schematów. To również potężne narzędzie CAE, czyli program wspomagający prace inżynierskie. Na podstawie schematów możesz automatycznie generować różne rodzaje zestawień, potrzebne w twojej pracy.

Tworzenie formatek dla zestawień PLC

Czy w wykonywanych projektach elektrycznych wykorzystujesz programowalne kontrolery logiczne?
Czy w sporządzanych dokumentacjach i tworzonych aplikacjach układowych stosujesz urządzenia takie jak:

 • Sterowniki PLC
 • Kontrolery PAC
 • Przekaźniki programowalne
 • Panele operatorskie HMI
 • Sterowniki zarządzania budynkiem BMS, BAS, SMS i DMS
 • Systemy rozproszonych I/O

Jeśli twoje schematy zawierają tego typu urządzenia, możesz korzystać ze specjalizowanych zestawień PLC w programie PCSCHEMATIC Automation. Stosowanie dodatkowych stron zestawień PLC, stanowiących wsparcie CAE, pozwoli na:

 • zwiększenie czytelności i przejrzystości dokumentacji
 • zebranie niezbędnych i pomocniczych informacji o zastosowanych sterownikach i ich otoczeniu
 • lepsze i skuteczniejsze zarządzanie pojedyńczymi sterownikami oraz zespołami sterowników
 • szybszą analizę zajętości poszczególnych wejść/wyjść cyfrowych oraz kanałów analogowych
 • kontrolę adresów
 • śledzenie ścieżek sygnału
 • precyzyjną wymianę informacji pomiędzy elektrykami i automatykami a programistami

Zestawienie PLC

Jeżeli potrzebujesz specjalną formę zestawień PLC prześlij nam informacje o tym. Wykonamy taką formatkę według twoich potrzeb. O terminie opracowania i przygotowania indywidualnych szablonów decyduje kolejność zgłoszeń.

Zestawienia mogą zawierać:

 1. dane wykorzystanego PLC (nazwa, typ, funkcja, opis)
 2. dane dołączonych składników z otoczenia zewnętrznego (nazwa, typ, funkcja, opis)
 3. oznaczenia referencyjne PLC i dołączonych składników (funkcja i położenie)
 4. dane listew i zacisków PLC (nazwa, adres, opis, etykieta)
 5. typ statusów I/O (PNP, NPN, Sink, Source, Analog, Temperatura itp.)
 6. nazwy dołączonych sygnałów
 7. ścieżki sygnałowe PLC (trasy przepływu przez złączki i przewody)
 8. dane podłączonych przewodów i kabli (nazwa, typ, funkcja)
 9. oznaczniki połączeń

Priorytet dla posiadaczy usług serwisowych

Jeżeli posiadasz aktywną usługę Serwis GOLD, Serwis PREMIUM, wtedy Twoje zgłoszenie uzyska priorytet i pierwszeństwo opracowania Zestawienia PLC.

Zgłoś zapotrzebowanie - przedstaw swój pomysł i sprecyzuj układ potrzebnych informacji, a następnie ciesz się gotowym, szybko wdrożonym szablonem.

Wykorzystaj funkcje CAE i zautomatyzuj zbieranie danych o PLC w swoich projektach.

Bądź lepszy od innych!

Więcej informacji

Jeżeli masz pytania dotyczące zestawień PLC i ich zastosowania zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Pytania prosimy kierować na adres marcin@pcschematic.pl.

Tworzenie formtek dla zestawień

Tworzenie formatek dla zestawień PLC

Biuro

INFORMIK
ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław
Polska
NIP: PL7741814001

© 2021 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności